Thứ sáu, 16/11/2018 08:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 8 – 15/8/2011

08/08/2011, 10:08 (GMT+7)

1. Các tỉnh phía Bắc

- Trên lúa:

+ Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 5 tiếp tục nở rộ và phát sinh, gây hại trên diện rộng với mật độ cao; có khả năng gây hại nặng trên lúa hè thu, mùa giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng. Cần tăng cường giám sát đồng ruộng, phân loại và phòng trừ ở những ruộng lúa có mật độ sâu cao, ngay khi sâu còn tuổi nhỏ. Không khuyến cáo phun thuốc tràn lan để tránh bộc phát rầy và sâu cuốn lá.

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy cám lứa 5 tiếp tục nở, gia tăng cả về mật độ và diện tích đặc biệt trên các trà lúa mùa sớm, trên các giống nhiễm; cục bộ một số diện tích tại các tỉnh Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ có mật độ rầy tăng, cần theo dõi và xử lý kịp thời ở những ruộng có mật độ cao, nhất là những diện tích có bệnh lùn sọc đen vụ trước. Không khuyến cáo phun thuốc trước lúa trỗ, phun thuốc tràn lan để tránh bộc phát rầy và sâu cuốn lá.

+ Bệnh lùn sọc đen: Tiếp tục phát sinh trên lúa hè thu - mùa giai đoạn đẻ nhánh tại các tỉnh Bắc Trung bộ, có khả năng phát sinh tại các tỉnh vùng Tây Bắc và một số tỉnh Bắc bộ. Khi phát hiện thấy bệnh tiến hành xử lý kịp thời.

- Các cây trồng khác: Bệnh chồi cỏ, sâu đục thân, bọ hung hại mía tiếp tục gây hại; các loại sâu bệnh khác gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Trên lúa:

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh và gây hại gia tăng trên lúa hè thu và một số diện tích cục bộ có mật độ tăng cao; cần theo dõi chặt, nhất là trên diện tích nhiễm bệnh lùn sọc đen từ vụ trước để xử lý kịp thời.

+ Bệnh lùn sọc đen: Bệnh tiếp tục phát sinh tại Đà Nẵng. Tập trung theo dõi chặt tại các vùng đã bị nhiễm bệnh từ vụ trước, nhất là Quảng Nam, Quảng Ngãi và xử lý kịp thời khi phát hiện thấy bệnh.

+ Sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây hại trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh.

- Trên rau màu, cây công nghiệp: Các loại sâu bệnh... tiếp tục gây hại nhẹ, rải rác tại các tỉnh trong vùng.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu tuổi 3-5 tiếp tục phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ đến giữa tháng 8/2011; đồng thời, do lúa hè thu chính vụ đang thu hoạch, nên rầy nâu trưởng thành vẫn còn di trú rải rác, nếu không xử lý kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa.

- Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, gây hại trên diện rộng ở hầu hết các tỉnh trong vùng và có khả năng gây hại nặng đối với những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, sử dụng giống nhiễm. Các tỉnh cần khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá và xử lý kịp thời bằng thuốc đặc trị, phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông trước và sau khi lúa trỗ; khi ruộng đã bị nhiễm bệnh cần giữ nước tốt trên ruộng, không bón phân hoặc phun phân bón lá.

Ngoài ra cũng cần chú ý đến các đối tượng bệnh bạc lá, bệnh đốm vằn và sâu cuốn lá nhỏ từ giai đoạn đẻ nhánh đến trỗ.

KHUYẾN CÁO

- Rầy nâu: Applaud 10 WP phun khi rầy ở tuổi 2-3. Trường hợp rầy di trú mật số cao, gối lứa phun hỗn hợp Applaud 10 WP+Altach 5 EC. Lúa vừa nhiễm rầy, vừa nhiễm sâu đục thân, sâu cuốn lá, tuyến trùng phun hỗn hợp Oncol 25 WP+Altach 5 EC.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Altach 5 EC, Suco 50 EC, Nouvo 3,6 EC, Nurelle D 25/2,5 EC, Cyper 25 EC, Oncol 25 WP phun khi sâu tuổi còn nhỏ.

- Bệnh đạo ôn lá và cổ bông: Beam 75 WP thuốc đặc trị đạo ôn, phun ở giai đoạn mạ đến làm đòng để trừ đạo ôn lá khi bệnh chớm xuất hiện. Đạo ôn cổ bông, phun ngừa trước trổ và khi lúa trổ đều.

- Bệnh vàng lá chín sớm, lem lép hạt: Dùng Carbenda supper 50 SC.

- Bệnh bạc lá: Dùng Bonny 4 SL. Có thể dùng Carbenda supper 50 SC + Bonny 4 SL phòng trừ cùng lúc các bệnh bạc lá, vàng lá chín sớm, lem lép hạt.

- Khô vằn: Vali 3 SL, Vali 5 SL, Catcat 250 EC phun kỷ phần gốc lúa, ổ bệnh khi bệnh chớm xuất hiện.

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận