Thứ hai, 18/06/2018 06:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 8-14/7

08/07/2013, 10:40 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để...

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên mạ, lúa

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 4 phát sinh gây hại trên lúa HT giai đoạn làm đòng, lúa mùa giai đoạn đẻ nhánh rộ đến đứng cái với mức độ gia tăng cục bộ. Những diện tích có mật độ cao trên lúa HT và mật độ quá cao trên lúa mùa cần xử lý kịp thời; không phun thuốc tràn lan những vùng có mật độ sâu thấp, không khuyến cáo phun thuốc sớm để tránh bộc phát rầy và sâu cuốn lá.

- Chuột tiếp tục gây hại tăng trên mạ, lúa gieo thẳng, lúa giai đoạn đòng; đặc biệt, trên các khu gần gò bãi, mương máng; nhất là các tỉnh Bắc Trung bộ. Tiếp tục tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột như vệ sinh đồng ruộng trước vụ SX, chú trọng biện pháp sinh học và biện pháp đào bắt.

- Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non tiếp tục tăng mật độ và gây dảnh héo trên mạ và lúa mùa cực sớm tại một số tỉnh Bắc Bộ. Cần theo dõi và phòng trừ trên những diện tích mạ và lúa mùa sớm khi có mật độ ổ trứng cao.

- Theo dõi và phòng trừ sọc đen trên lúa mới sạ tại một số tỉnh Bắc Trung bộ; châu chấu, sâu keo, rầy các loại, ốc bươu vàng, trên lúa HT, mùa sớm.

b) Trên mía

Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để, ruộng trồng mới bằng giống không sạch bệnh.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Lúa HT, mùa đang tập trung ở giai đoạn đòng trỗ, là thời kỳ xung yếu của cây trồng đối với dịch hại, cần tăng cường điều tra và chỉ đạo phòng trừ:

- Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt... rải rác hại nhẹ trên lúa xuân hè - HT sớm giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh.

- Bọ trĩ, sâu keo, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ... phát sinh hại chủ yếu lúa HT giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Chuột hại rải rác các trà lúa, nặng cục bộ lúa giai đoạn đẻ nhánh -đứng cái.

3. Các tỉnh phía Nam

- Trong tuần tới rầy cám tiếp tục nở làm gia tăng mật độ rầy trên lúa. Các tỉnh cần theo dõi để có biện pháp xử phòng trừ kịp thời ở những nơi có mật độ cao, không để lây lan diện rộng và truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho các trà lúa TĐ mới gieo sạ.

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh, gây hại tăng trên lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến đòng; bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh trên trà lúa trỗ bông, nhất là trên những ruộng gieo giống nhiễm, sạ dày, bón nhiều phân đạm. Khuyến cáo nông dân khi phát hiện bệnh cần ngưng bón phân đạm, phân phun qua lá và tích cực phòng trị bằng thuốc đảm bảo nguyên tắc 4 đúng.

- Thực hiện xuống giống lúa TĐ đồng loạt, tập trung, né rầy và giãn cách với vụ lúa HT tối thiểu 20 ngày.

Ngoài ra, cũng cần theo dõi và phòng trừ bệnh lem lép hạt, bệnh bạc lá vi khuẩn, chuột ở giai đoạn đẻ nhánh - trổ chín.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

- Rầy nâu phun Applaud 10WP, Wellof 3GR (12 kg/ha) khi rầy ở tuổi 2 - 3. Trường hợp với áp lực rầy cao và gối lứa, sử dụng cặp Applaud 10WP + Hopsan 75ND hoặc Applaud 10WP + Hoppecin 50EC.

- Sâu đục thân phun Nurelle D25/2,5EC, Oncol 25WP sau khi thấy bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Sâu cuốn lá nhỏ phun một trong các thuốc sau: Wellof 330EC, Mimic 20SC sau khi thấy bướm rộ 5 - 7 ngày

- Bọ trĩ (bọ cánh tơ) phun Imida 10WP khi sâu còn nhỏ.

- Bệnh đạo ôn lá, thân phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện.

- Đạo ôn cổ bông phun ngừa Beam 75WP 2 lần, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

- Bệnh khô vằn (đốm vằn, ung thư) sử dụng 1 trong các thuốc sau: Pulsor 23F,  Carbenda supper 50SC, Vali 3SL,5SL khi bệnh chớm xuất hiện.

Trên cây trồng khác:

Cây chè

Bọ cánh tơ phun Nouvo 3,6EC khi bọ trĩ chớm xuất hiện.

- Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC khi rầy tuổi còn nhỏ.

Cà phê

- Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) sử dụng Manozeb 80WP hoặc Carbenda supper 50SC, phun khi thấy bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

- Bệnh gỉ sắt (nấm vàng da cam) phun Nicozol 12,5WP ướt đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện. Tùy tình hình bệnh, phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

Cây tiêu

- Tuyến trùng rễ sử dụng Oncol 25WP tưới xung quanh gốc, rễ và tưới lập lại vào 7 ngày sau.

Nhãn, vải

- Bệnh thán thư phun Carbenda supper 50SC khi bệnh chớm xuất hiện, bệnh nặng phun lại lần 2 vào 5 - 7 ngày sau phun lần đầu.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận