Thứ hai, 17/12/2018 06:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 9-15/4

09/04/2012, 10:23 (GMT+7)

Đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại trên diện rộng trên trà lúa giai đoạn con gái đến đứng cái; nhất là những ruộng không có nước, gieo trồng giống nhiễm, bón thừa đạm...

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Bệnh đạo ôn: Đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại trên diện rộng trên trà lúa giai đoạn con gái đến đứng cái; nhất là những ruộng không có nước, gieo trồng giống nhiễm, bón thừa đạm. Bệnh tập trung tại các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ. Ở những ruộng xuất hiện bệnh, cần dừng bón phân đạm, không sử dụng chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá, luôn giữ đủ nước trong ruộng và tranh thủ thời tiết thuận lợi để phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu khi bệnh mới phát sinh.

- Bệnh lùn sọc đen tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ trên lúa đẻ nhánh rộ. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và kịp thời xử lý theo quy định tại Thông tư 58/2010-TT-BNNPTNT.

- Ốc bươu vàng, chuột hại cục bộ.

- Tiếp tục theo dõi rầy các loại, sâu cuốn lá, khô vằn.

b) Cây trồng cạn

- Cây ngô: Bệnh lùn sọc đen, sâu cắn lá tiếp tục hại; rệp, bệnh đốm lá, chuột hại nhẹ.

- Cây lạc: Bệnh lở cổ rễ tiếp tục hại; héo xanh vi khuẩn, sâu khoang, sâu cuốn lá... hại nhẹ.

- Cây rau họ hoa thập tự: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu tơ... tiếp tục hại.

c) Trên cây công nghiệp và cây ăn quả

- Cây mía: Bệnh chồi cỏ, bọ hung,... tiếp tục gây hại trên các ruộng mía; tập trung vệ sinh đồng ruộng, tiêu huỷ nguồn bệnh; không sử dụng giống tại vùng đã xuất hiện bệnh.

- Trên cây ăn quả có múi: Rệp muội, sâu vẽ bùa, bệnh greening, chảy gôm: Tiếp tục gây hại tại những vườn cam già cỗi, quản lý không tốt.

- Cây vải, nhãn: Bệnh sương mai, bọ xít nâu hại tăng; nhện lông nhung, rệp muội, sâu đo tiếp tục hại.

- Cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ hại chủ yếu, bệnh phồng lá tiếp tục hại.

- Trên cây cà phê, hồ tiêu: Rệp, bệnh thán thư, khô cành, gỉ sắt trên cây cà phê; Bệnh chết nhanh, thối gốc rễ, tuyến trùng, trên cây hồ tiêu tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ đến trung bình, nặng cục bộ ở những vườn cây lâu năm chăm sóc, thoát nước kém và phòng trừ sâu bệnh không tốt.

- Cây cao su: Bệnh xì mủ, héo đen đầu lá, loét sọc miệng cạo, phấn trắng... gây hại nhẹ đến trung bình, nặng cục bộ một số diện tích nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên cây lúa:

- Trên lúa ĐX muộn: Bệnh đạo ôn cổ lá, cổ bông, rầy nâu, RLT tăng cao và gây hại cục bộ trên giống nhiễm lúa .Các đối tượng khô vằn, lem thối hạt, bọ xít dài+đen, sâu đục thân, sâu cắn gié, ...hại cục bộ.

- Trên lúa xuân hè (XH) sớm: Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá... phát sinh hại nhẹ lúa giai đoạn mạ-đẻ nhánh-làm đòng.

- Chuột: Tiếp tục gây hại nhẹ rải rác trên các trà lúa ĐX giai đoạn đòng trỗ và lúa XH giai đoạn xuống giống-đẻ nhánh.

- Chuột: Tiếp tục gây hại nhẹ rải rác trên các trà lúa ĐX giai đoạn đòng trỗ và lúa XH giai đoạn xuống giống- đẻ nhánh

b) Cây công nghiệp

- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp,... tiếp tục hại phổ biến trên cà phê ở Tây Nguyên.

- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá-thối rễ, rệp sáp gốc...hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên.

- Sâu phỏng lá, bọ xít muỗi, sâu đục nõn+quả, bệnh thán thư…hại phổ biến trên cây điều giai đoạn ra quả-nuôi quả.

- Sâu đục thân, rượu lá, đốm vòng...hại rải rác mía vươn lóng-chín, thu hoạch. Sâu đục thân, bệnh than,...hại rải rác mía đâm chồi. Sâu non bọ hung, xén tóc, sâu đục thân hại cục bộ mía ở Gia Lai.

c) Cây trồng cạn

- Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bệnh trên thân-lá-rễ,... gây hại chủ yếu rau ăn lá; bệnh phấn trắng, bệnh mốc sương, dòi đục lá+quả... gây hại chủ yếu rau họ bầu bí; bệnh thán thư, bệnh héo xanh, sâu đục quả...hại chủ yếu rau họ cà.

- Sâu xanh, sâu khoang, bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá...hại phổ biến trên lạc và đậu đỗ ĐX giai đoạn PTTL-nuôi quả.

- Sâu xanh, sâu khoang, rệp cờ, bệnh đốm lá... gia tăng hại ngô giai đoạn phát triển thân lá-trỗ cờ, chín sáp.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu tiếp tục di trú, vì vậy các địa phương chưa xuống giống lúa HT chính vụ 2012 cần tích cực chuẩn bị đất đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình rầy nâu vào đèn tại địa phương khi đỉnh rầy giảm khuyến cáo nông dân xuống giống tập trung né rầy đạt hiệu quả cao.

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục xuất hiện và gây hại nhẹ ở giai đoạn đẻ nhánh và bệnh đạo ôn cổ bông ở giai đoạn đòng trổ trên lúa HT sớm 2012; có thể phòng trị bệnh bằng cách xử lý các loại thuốc đặc trị bệnh đạo ôn lá và bệnh đạo ôn cổ bông trước trổ và sau trổ 7 ngày.

Ngoài các đối tượng trên cần lưu ý ốc bươu vàng trên lúa giai đoạn mạ- đẻ nhánh. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

KHUYẾN CÁO

- Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông trên lúa: Beam 75WP phun khi bệnh chớm xuất hiện.

- Đốm vằn, lem lép hạt, vàng lá chín sớm, đốm nâu trên lúa: Carbenda supper 50SC, Catcat 250EC, Vali 3SL, 5SL.

- Bạc lá lúa do vi khuẩn, héo xanh rau: Bonny 4SL phun khi bệnh chớm xuất hiện.

- Mốc sương, phấn trắng, thán thư cà chua, khoai tây, khô cành rụng quả cà phê: Carbendar supper 50SC, Manozeb 80WP, Ridozeb 72WP.

- Bệnh nứt thân, xì mủ cao su, sương mai nhãn, chết nhanh tiêu: Ridozeb 72WP, Manozeb 80WP.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ, rầy chổng cánh trên cam quýt: Applaud 10WP, Altach 5EC, Oncol 20EC, Hopsan 75WP.

- Sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu keo, tuyến trùng lúa: Altach 5EC, Oncol 20EC, Oncol 5RG, Nurelle D25/2,5 EC.

- Trên ruộng vừa xuất hiện rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân: dung hỗn hợp Oncol 20EC + Altach 5EC.

- Sâu tơ, sâu xanh, sâu ăn lá hại rau màu, bọ xít: Oncol 20EC, Cyper 25EC, Altach 5EC.

- Nhện hại nhãn, vải; bọ cánh tơ hại chè, bọ trĩ trên cây trồng khác: Phun Takare 2EC.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận