Thứ năm, 23/05/2019 04:57 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Dự báo thời tiết hàng ngày phải chính xác 80 – 85%

25/06/2010, 09:48 (GMT+7)

Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020 vừa được phê duyệt. Theo đó, mục tiêu chính là đảm bảo độ chính xác các dự báo từ 80- 85%.

Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, mục tiêu chính là đảm bảo độ chính xác các dự báo từ 80- 85%.

Đến năm 2015 sẽ phát triển mạng lưới quan trắc KTTV đồng bộ có mật độ trạm tăng ít nhất 50% so với hiện nay và tự động hóa 75% số trạm trong mạng lưới quan trắc KTTV thuộc Bộ TNMT. Thời hạn dự báo bão, không khí lạnh phải tăng lên đến 3 ngày với độ chính xác ngang mức tiên tiến của khu vực châu Á. Cảnh báo lũ cho các hệ thống sông lớn ở Bắc bộ lên đến 2 – 3 ngày, ở Trung bộ lên đến 2 ngày, ở Nam bộ lên đến 10 ngày với độ chính xác 80 – 85%.

Đến năm 2020, số hóa toàn bộ tư liệu KTTV trên giấy, hoàn thiện ngân hàng dữ liệu KTTV hiện đại và gia tăng giá trị kinh tế - kỹ thuật của số liệu KTTV.

HOÀNG ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận