| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 04/12/2020 - 14:31

Luật sư của bạn

Dự kiến bổ sung đối tượng tinh giản biên chế

Thứ Hai 26/02/2018 - 06:51

Để thực hiện Nghị định 108/2014 của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành hai Thông tư 01/2015 và Thông tư số 47/2016. Chính sách này hiện đang được thực hiện...

Bạn đọc tuanphong@gmail.com hỏi: Nghị định 108/2014 về tinh giản biên chế đã và đang được thực hiện. Tôi muốn tìm hiểu thêm về các đối tượng sẽ nằm trong diện tinh giản biên chế dự kiến được bổ sung trong năm 2018.

Trả lời:

Để thực hiện Nghị định 108/2014 của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành hai Thông tư 01/2015 và Thông tư số 47/2016. Chính sách này hiện đang được thực hiện, và dự kiến trong năm 2018 có thêm 06 trường hợp phải tinh giản biên chế. Đây là những nội dung đáng chú ý được đề cập tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, bổ sung các đối tượng sau đây:

1. Cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm cần đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn hoặc phải chuyển sang vị trí việc làm khác nhưng cá nhân không có nhu cầu, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.

2. Cán bộ, công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế năng lực hoàn thành công việc được giao, có thể bố trí việc làm khác nhưng cá nhân không có nhu cầu, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.

3. Cán bộ, công chức, viên chức có phân loại đánh giá xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm tinh giản biên chế và cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng đánh giá khó có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ do năng lực hạn chế, đồng thời cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.

4. Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức bộ máy thôi giữ chức vụ lãnh đạo, có thời gian công tác dưới 3 năm, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.

5. Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điểm đ, e, g Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

6. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy hoặc do giảm số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đây là những điểm mới dự kiến sẽ được cơ quan chức năng trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 108/2014.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/du-kien-bo-sung-doi-tuong-tinh-gian-bien-che-d213481.html

Báo Nông Nghiệp