Thứ tư, 24/04/2019 09:38 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đưa Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 vào đời sống

15/01/2014, 10:13 (GMT+7)

Trong hai ngày 13 - 14/1, Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bạc Liêu: Ngày 14/1, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đến hơn 300 cán bộ chủ chốt của tỉnh. Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng lưu ý các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, thảo luận và đóng góp có chất lượng vào Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); các đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm triển khai tinh thần nội dung các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 ở cơ sở Đảng.

Điện Biên: Trong hai ngày 13 - 14/1, Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tham dự quán triệt và triển khai Nghị quyết có lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và đội ngũ chuyên viên các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày 5 nội dung chủ yếu gồm các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; giới thiệu những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội mới thông qua; triển khai hướng dẫn học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: sau hội nghị, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên cần nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để triển khai thực hiện, tạo những tiền đề quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ cho năm 2014.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận