Chủ nhật, 27/05/2018 06:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đức Phổ xây dựng 88 mô hình 'Dân vận khéo'

18/04/2017, 08:41 (GMT+7)

Đến nay, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã triển khai thực hiện 88 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 64 mô hình đạt hiệu quả.

Đồng thời tiếp tục duy trì và nhân rộng 62 mô hình đạt hiệu quả cao đã được đăng ký thực hiện trong giai đoạn 2011 – 2015 trên các lĩnh vực bảo vệ môi trường; giảm nghèo bền vững; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính; vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng các tổ tự quản, các điểm sáng về an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Riêng trong năm 2016, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị Đức Phổ, Mặt trận các cấp trong huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công trị giá trên 14 tỷ đồng, kiên cố trên 5 km kênh mương nội đồng; cứng hóa trên 39 km đường giao thông nông thôn; bắt 1.355 bóng điện thắp sáng 68 km đường quê, xây mới 6 nhà sinh hoạt cộng đồng; dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên 403ha … góp phần xây dung NTM tại các xã.

NGUYỄN ĐẸP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận