Thứ ba, 11/12/2018 04:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dùng sinh khối cây lúa SX năng lượng

13/02/2015, 09:44 (GMT+7)

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt Chiến lược Quản lý và sử dụng hiệu quả sinh khối cây lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu ở tỉnh đến năm 2030 với tổng kinh phí 4.310 tỷ đồng.

Mục tiêu nhằm phát triển năng lượng bền vững, hiệu quả, an toàn và ít tác động đến sức khỏe, môi trường và biến đổi khí hậu. Gia tăng SX năng lượng tái tạo từ phụ phẩm cây lúa, tăng sự tham gia và quan tâm của các thành phần xã hội, giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2030…

Đến năm 2020, cắt giảm phát thải nhà kính từ hoạt động SX lúa, gạo là 4% so với năm 2013, định hướng sau năm 2020, mỗi năm giảm phát thải thêm 1% so với năm 2020. Đưa nền nông nghiệp trồng lúa ở tỉnh tiếp cận và áp dụng công nghệ cao và SX lúa gạo sinh thái...

Đến năm 2030, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong nông nghiệp từ hoạt động cắt giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng từ hoạt động trồng SX và chế biến lúa gạo; ước tính lượng CO2 giảm thải từ các kịch bản canh tác lúa, thu hoạch rơm, giảm sử dụng phân bón và hóa chất BVTV, sử dụng điện trấu/rơm và giảm phát thải trong vận chuyển lúa gạo đến 2030 là 12% so với lượng phát thải năm 2013..

HƯƠNG HUỆ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận