Thứ tư, 17/07/2019 08:30 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Được chuyển đổi từ lúa sang cây hàng năm hay kết hợp NTTS trên đất lúa

15/11/2013, 09:35 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Thông tư 47/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Thông tư 47/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

Theo đó, người sử dụng đất được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại, không làm mất đi hoặc biến dạng lớp đất mặt thuộc tầng canh tác, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa (mặn hóa, chua hóa...);

Không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa;

Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã.

Với đất lúa nước:

Hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu chuyển đổi từ lúa sang cây hàng năm hay kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất lúa phải gửi trực tiếp hoặc thông qua trưởng thôn hay người có trách nhiệm tương đương, đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất lúa cho UBND cấp xã nơi có đất;

Người sử dụng đất là tổ chức gửi đăng ký chuyển đổi cho UBND cấp xã nơi có đất.

Với đất lúa khác:

Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển đổi sang trồng cây hàng năm khác phải báo cáo UBND cấp xã trực tiếp hoặc thông qua trưởng thôn hay người có trách nhiệm tương đương; tổ chức khi chuyển đổi sang trồng cây hàng năm khác phải đăng ký với UBND cấp xã.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận