Thứ tư, 24/10/2018 07:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Được làm lán trại

29/11/2010, 10:55 (GMT+7)

Một số hộ gia đình ở Hà Nội xin luật gia tư vấn: 

Chúng tôi gồm một số hộ có liên kết, liên doanh với một số hộ của lâm trường đầu tư cải tạo và phát triển vườn quả, từ tháng 2/2002 (đất được lâm trường giao cho các hộ gia đình làm vườn quả từ năm 1994). Mọi thủ tục được lâm trường xác nhận, sau đó các hộ gia đình thuộc lâm trường rút vốn giao toàn bộ quyền sử dụng đất vườn quả cho chúng tôi. Chúng tôi đã đã bỏ rất nhiều công sức, tiền đầu tư làm đường, cống thoát nước, rào, trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp… Do không có nhà ở để chăm sóc, bảo vệ nên bị kẻ xấu phá hoại rào, cây trồng gần hết. Trước đây trên thửa đất này có lán trại nhưng lâu quá bị đổ nát đã dỡ bỏ. 

Nay các hộ gia đình chúng tôi thấy cần thiết phải đầu tư, cải tạo và phát triển vườn quả này. Chúng tôi muốn xin làm lán trại tạm. Vậy theo qui định có được làm lán trại không? Thủ tục phải làm như thế nào? 

Trả lời:

Nguồn gốc đất này đã được lâm trường giao khoán cho các hộ làm vườn và những hộ nhận khoán này lại liên kết với một số hộ ở Hà Nội để đầu tư cải tạo trồng cây ăn quả (thực chất các hộ gia đình là bên nhận khoán của lâm trường). Căn cứ vào Nghị định 15 ngày 8/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh thì quyền của bên nhân khoán được quy định như sau:

+ Nhận đủ hồ sơ hợp đồng giao khoán, tiếp nhận các hoạt động dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chế biến và tiêu thu sản phẩm, vật tư, tiền vốn theo hợp đồng giao khoán đã ký;

+ Nhận giá trị sản phẩm khi thu hoạch hoặc khai thác tương ứng với vốn lao động đã đầu tư và 100% giá trị sản phẩm vượt khoán theo hợp đồng đã ký;

+ Được nuôi trồng xen cây phụ trợ dưới các loại cây trồng chính, dưới tán rừng theo hướng dẫn của bên giao khoán và được hưởng 100% sản phẩm nuôi trồng xen đó.

+ Được làm lán trại tạm thời để bảo vệ sản xuất, cất giữ dụng cụ, vật tư sản xuất; được làm sân phơi, đào giếng nước, xây bể chứa nước, kênh dẫn nước, cống cấp thoát nước, hố ủ phân, chuồng nuôi gia súc, gia cầm theo quy định của bên giao khoán;

+ Khi chuyển đi khỏi nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh, chuyển sang làm nghề khác hoạc chỉ đủ khả năng thực hiện một phần diện tích hợp đồng thì trả lại toàn bộ hoặc một phần đất, rừng cho bên giao khoán và được hoàn trả hoặc đền bù tài sản đã đầu tư trên đất theo các phương án khoán;

 Từ các quy định nêu trên thì các gia đình được làm lán trại tạm để bảo vệ sản xuất, cất giữ dụng cụ, vật tư sản xuất; được làm sân phơi, đào giếng nước, xây bể chứa nước, kênh dẫn nước, cống cấp thoát nước.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận