Chủ nhật, 21/10/2018 11:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Được phép sử dụng bao bì giống đã in đến 31/12/2012

29/12/2011, 10:17 (GMT+7)

Ngày 24/6/2011, Bộ NN- PTNT đã có Thông tư 45/2011/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống lúa, ngô, lạc, đậu tương và củ giống khoai tây, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/12/2011.

Ngày 14/11/2011, Bộ NN- PTNT ban hành Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật, thay thế Quyết định số 41/2007/QĐ-BNN ngày 15/5/2007 về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn và có hiệu lực thi hành từ ngày 29/12/2011.

Sau khi xem xét đề nghị của Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam và một số DN, ngày 27/12/2011 Bộ NN- PTNT đã ban hành Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT bổ sung khoản 2 Điều 20 Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT như sau: “Đối với số lượng bao bì đã in theo quy định tại Quyết định 41/2007/QĐ-BNN trước khi Thông tư này có hiệu lực được phép sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2012”.

Các điều khoản khác của Thông tư 45/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT được thực hiện theo đúng quy định. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan xem thêm hướng dẫn thực hiện các Thông tư nói trên tại trang web: cuctrongtrot.gov.vn

PV- ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận