Thứ hai, 14/10/2019 02:54 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Duy Tiên trước ngưỡng cửa huyện NTM

26/05/2017, 08:26 (GMT+7)

Được biết, đến cuối năm 2016, Duy Tiên có 13/16 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến cuối năm 2017, Duy Tiên có 16/16 xã về đích NTM, đạt chuẩn 100%. Và cuối năm 2017, toàn huyện Duy Tiên đạt chuẩn NTM. 

So với diện tích đất tự nhiên 12.000 ha, thì đất trồng lúa khá khiêm tốn: 4.500 ha. Cộng cả màu và cây ăn quả, vẫn chưa đạt 50% diện tích đất tự nhiên. Đất chật nên trong quá trình triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Duy Tiên (Hà Nam) tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng các mô hình sản xuất mới, cho hiệu quả thu nhập cao…

12-11-11_img_0004
Thu hoạch lúa

Trong năm 2016 và đầu năm 2017, Duy Tiên tập trung triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo.

Về cây lúa, huyện đang thực hiện mô hình cấy lúa bằng máy tại các xã Yên Bắc, Châu Giang, Tiên Nội, Chuyên Ngoại… với tổng diện tích 33,6 ha. Nhân rộng mô hình “cánh đồng mẫu” tại 5 xã Đọi Sơn, Mộc Bắc, Yên Bắc, Châu Giang, Châu Sơn, tổng diện tích 152,4 ha. Xây dựng mô hình giống lúa mới, với các giống TBR225, VT-NA6, TH3-7, Hoa ưu 109 …tại các xã Châu Giang, Mộc Bắc, Châu Sơn, Yên Nam…

Về rau màu, huyện chú trọng mô hình liên kết trồng và tiêu thụ bí xanh, bí đỏ trên đất 2 lúa, tại xã Tiên Ngoại, với 5 ha. Mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Trác Văn triển khai từ năm 2013 với 1 ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện đã có 5 nhóm sản xuất, diện tích mở rộng trên 3 ha, với 20 loại rau, củ, quả, giá trị kinh tế đạt trên 250 triệu đồng/ha/năm.

Về chăn nuôi, Duy Tiên tập trung nuôi ngan, vịt an toàn sinh học. Huyện đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, thực hiện tại 10 hộ của các xã Tiên Nội, Yên Nam, Tiên Ngoại… với hơn 4.700 con (ngan hơn 2.800 con, vịt 1.900 con). Một mô hình mới triển khai, nhưng phát triển nhanh và có nhiều triển vọng, là nuôi bò sữa hiện đạt 1.324 con, trong đó có 610 con cho sữa, sản lượng 11 tấn sữa/ngày.

Duy Tiên đã có đề án phát triển nông nghiệp bền vững đến năm 2020. Việc tích tụ, tập trung ruộng đất để mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn… cũng đang được đẩy mạnh.

Huyện đang có hướng phát triển đàn bò sữa cả bề rộng lẫn bề sâu, trong đó song song phát triển đàn bò sữa với việc quản lý tốt các khu chăn nuôi tập trung, hình thành các tổ hợp tác liên kết trong chăn nuôi. Dự kiến đến năm 2020, huyện có tổng số 6.800 con bò sữa, tăng gấp 5 lần so với hiện nay.

Duy Tiên rất quan tâm tới nước sạch và vệ sinh môi trường. Năm 2016, các nhà máy nước sạch đã xây dựng hệ thống đường ống cung cấp nước sạch cho người dân các xã Tiên Ngoại, Yên Bắc. Hiện đang lắp đặt đường ống cung cấp nước sạch cho các xã Tiên Nội, Châu Giang… Tỷ lệ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh bình quân toàn huyện đạt 94,4%. Nước sạch đã về tận các khu chăn nuôi bò sữa ở các xã Mộc Bắc, Chuyên Ngoại, Trác Văn…

Công tác vệ sinh môi trường nông thôn được quan tâm. Các thôn xóm vẫn duy trì hoạt động thu gom rác thải. Một số xã đã triển khai xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, gom rác thải tập trung về nhà máy Duy Minh để xử lý. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 92,5%. Đến cuối năm 2016, Duy Tiên đã có 15/16 xã đạt tiêu chí môi trường, tăng 2 xã so với năm 2015.

Công tác giáo dục được huyện đặc biệt quan tâm. Năm học 2015 – 2016, chất lượng phổ cập giáo dục được nâng lên. 100% số xã đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS theo độ tuổi và đạt tiêu chí phổ cập giáo dục. Đến nay đã có 16/16 xã đạt tiêu chí về giáo dục.

Khu công nghiệp ở Duy Tiên

Được biết, đến cuối năm 2016, Duy Tiên có 13/16 xã đạt chuẩn NTM. Còn 3 xã chưa đạt, nhưng đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm 2017, Duy Tiên có 16/16 xã về đích NTM, đạt chuẩn 100%. Và cuối năm 2017, toàn huyện Duy Tiên đạt chuẩn NTM. Như vậy đến cuối năm nay, Duy Tiên là 1 trong 2 huyện về đích NTM sớm nhất của tỉnh Hà Nam.

ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận