| Hotline: 0983.970.780

Thứ năm 25/02/2021 - 00:38

Doanh nghiệp

Flamingo Cát Bà Beach Resort không vi phạm ranh giới di tích quốc gia

Thứ Tư 03/04/2019 - 09:00

Theo Kết luận thanh tra của Bộ TNMT, nhiều thông tin báo chí phản về Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort do Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư đã được làm rõ.

Dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Kết luận thanh tra công bố, việc UBND thành phố Hải Phòng quyết định cho phép Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo (Tập đoàn Flamingo) đầu tư Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải không vi phạm ranh giới di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9/12/2013.

Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort do Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư với quy mô diện tích đất để thực hiện Dự án là 47.398,6m2 đã được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cát Hải được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 14/11/2017. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hải Phòng được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 25/5/2018, khu vực bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 của Dự án thuộc chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ quy hoạch đến năm 2020.

Việc UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê 20.980,4m2 đất tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải để thực hiện Dự án là phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Khoản 1, Điều 52 Luật Đất đai năm 2013. Thời hạn cho thuê đất của Dự án 62 năm là đúng quy định tại Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 (do Dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được ưu đãi đầu tư).

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND thành phố Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 là đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 4, Điều 23 và Khoản 1, Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và trình tự, thủ tục quy định tại Điều 14 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Về phía Tập đoàn Flamingo, Công ty đã quản lý, sử dụng 47.398m2 đất để thực hiện dự án đúng mục đích, ranh giới. Lô đất gồm 20.980m2 đất được thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và trả tiền thuê đất hàng năm; 26.418m2 đất được giao quản lý để xây dựng các công trình công cộng, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao về cho địa phương.

Đối với 14.136m2 đất (nằm trong 20.980m2 mà Công ty được thuê để thực hiện dự án) được thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Tập đoàn Flamingo đã nộp đủ số tiền thuê đất hơn 60,5 tỷ đồng. Diện tích 6.844m2 được thuê trả tiền hàng năm, Công ty đã được bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ TN-MT kiến nghị Tập đoàn Flamingo có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng thuê đất với diện tích 6.844m2 đất theo quy định.

Ngoài ra, kết luận số 296 của Bộ TNMT cũng thông báo kết quả kiểm tra nội dung báo chí phản ánh.

Về việc thông tin dự án không được công khai; doanh nghiệp dựng biển cấm vào bãi tắm Cát Cò 2, quây rào xung quanh bãi tắm Cát Cò 1; Xây kè bờ, xây tường, đổ bê tông cao 3 - 5m để lấn biện tại bãi tắm Cát Cò 1; Đào khoét, phá núi, phá tan cảnh quan thiên nhiên sẵn có tại dự án.

Theo Bộ TN-MT, tại dự án Tập đoàn Flamingo khi thi công, lắp đặt biển báo công trình tại công trường có ghi đầy đủ thông tin liên quan đến dự án theo quy định tại Khoản 1, Điều 109 Luật Xây dựng 2014. Tập đoàn Flamingo dựng biển cấm vào bãi tắm Cát Cò 2 và xây rào xung quanh bãi tắm Cát Cò 1 với mục đích không để mọi người tự do ra vào dự án, đảm bảo an toàn cho quá trình triển khai, thi công xây dựng các hạng mục, công trình của dự án theo quy định tại Khoản 2 và 3, Điều 109 Luật Xây dựng năm 2014.

Ngoài ra, trong quá trình thi công, Tập đoàn Flamingo đã xây dựng lối đi tạm (nằm ngoài dự án, sẽ được tháo dỡ khi dự án hoàn thành) lên, xuống bãi tắm Cát Cò 1 phục vụ cộng đồng trong mùa du lịch theo chỉ đạo của UBND huyện Cát Hải tại văn bản số 769a/UBND-KT&HT. Do đây là công trình tạm nên được miễn giấy phép xây dựng.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/flamingo-cat-ba-beach-resort-khong-vi-pham-ranh-gioi-di-tich-quoc-gia-d239566.html