Thứ ba, 19/06/2018 12:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gần 200 DN xả nước thải ra sông Vàm Cỏ Đông

29/08/2010, 08:00 (GMT+7)

Tỉnh Long An chưa kiên quyết trong việc xử lý đối với những nhà máy xả nước thải thẳng ra môi trường.

Nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm nghiêm trọng lưu vực sông Vàm Cỏ Đông.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, hầu hết các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Hàng ngày có gần 200 doanh nghiệp sản xuất xả thẳng nước thải ra sông Vàm Cỏ Đông với hàng ngàn mét khối gây ô nhiễm môi trường.

Mặc dù, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo nơi nào nếu chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải không được đưa vào hoat động, nhưng thực tế các cụm công vẫn để cho các nhà máy hoạt động và xả nước thải thẳn xuống sông không qua xử lý.

Điển hình nhất là cụm công nghiệp Hoàng Gia, huyện Đức Hòa có 24 doanh nghiệp hàng ngày xả thẳng xuống sông từ 450-500m3 nước thải không qua xử lý gây ô nhiễm vẫn đến sự bức xúc của người sống chung quanh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra nhắc nhở phạt nhiều lần, nhưng gần hai năm nay chủ đầu tư Tân Tiến ở cụm công nghiệp Hoàng Gia vẫn chưa khắc phục xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Các cụm công nghiệp khác cũng vậy như cụm công nghiệp Long Cang-Long Định, huyện Cần Đước nhiều nhà máy chế biến thức gia súc gia cầm, chế biến thủy sản hàng ngày xả nước thải thẳng xuống sông Vàm Cỏ Đông không có lắng lọc xử lý trước khi xả ra môi trường.

Tuy vậy, hiện nay tỉnh chưa kiên quyết trong việc xử lý đối với những nhà máy xả nước thải thẳng ra môi trường, kể cả xử lý các chủ đầu tư cụm công nghiệp chậm xây dựng hệ thống xử lý nước thải ở cụm công nghiệp.

Chính vì thế nhiều chủ đầu tư cụm công nghiệp lại xem nhẹ không quan tâm đến việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận