| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 02/12/2020 - 16:08

Trồng trọt

Gần 22 triệu USD hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp Quảng Bình

Thứ Ba 29/10/2019 - 08:55

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 3944/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án Hiện đại hoá ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển của tỉnh này với tổng nguồn vốn gần 22 triệu USD.

Cụ thể, Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tổng vốn thực hiện Dự án thành phần tại tỉnh Quảng Bình là 21.982.000 USD, trong đó vốn vay ODA của WB từ nguồn IDA 17.689.000 USD, vốn đối ứng 4.293.000 USD.

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2019 - 2023 tại các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, TX Ba Đồn và TP Đồng Hới.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/gan-22-trieu-usd-hien-dai-hoa-nganh-lam-nghiep-quang-binh-d251899.html