Thứ bảy, 26/05/2018 05:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gần 5 triệu USD tăng cường năng lực Chiến lược quốc gia về BĐKH

27/03/2014, 09:51 (GMT+7)

Thời gian thực hiện Dự án là 48 tháng kể từ ngày phê duyệt (24/3/2014), tổng kinh phí 4.747.000 USD.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (CBICS)” do UNDP tài trợ. Theo đó, cơ quan chủ quản Dự án là Bộ TN-MT, cơ quan đồng thực hiện là Bộ NN-PTNT.

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ tăng cường nhận thức, năng lực thể chế và khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về BĐKH cho một số Bộ, ngành, địa phương và góp phần thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thời gian thực hiện Dự án là 48 tháng kể từ ngày phê duyệt (24/3/2014), tổng kinh phí 4.747.000 USD. Trong đó, vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 4.600.000 USD, vốn đối ứng trong nước là 3 tỷ đồng (tương đương 147.000 USD).

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận