Thứ tư, 26/06/2019 03:13 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Gắn phong trào SXKD giỏi với xây dựng NTM

16/01/2019, 15:05 (GMT+7)

Năm 2018, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội nông dân ở tỉnh Quảng Bình chú trọng tiếp tục triển khai sâu rộng.

03-56-25_nong_dn_qung_binh_p_dung_co_gioi_ho_vo_sn_xut_nong_nghiep
Áp dụng cơ giới hóa vào SX nông nghiệp

Năm qua, Hội Nông dân tỉnh kết nạp được 2.496 hội viên, đưa tổng số hội viên hiện nay lên trên 171.229 người. Qũy Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh tăng lên trên 3.806 tỷ đồng, đưa tổng số nguồn Qũy lên 39.308 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn được bổ sung và nguồn vốn quay vòng, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân 12 tỷ đồng cho 271 lượt hộ vay, đầu tư trên 350 mô hình SXKD có hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân đã tích cực vận động hội viên đóng góp trên 67 tỷ đồng và hơn 164.000 ngày công xây dựng NTM, góp phần thực hiện các chỉ tiêu NTM ở các địa phương. Công tác dạy nghề và tạo việc làm cũng đã được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả. Trong năm, Hội đã tổ chức 827 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT cho trên 68.400 lượt hội viên.

NGUYỄN TRUNG HIỂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận