Thứ tư, 24/04/2019 08:48 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Gắn sản xuất muối với xây dựng nông thôn

26/03/2014, 07:03 (GMT+7)

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất muối theo hướng phát triển tập trung.

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất muối theo hướng phát triển tập trung vào những vùng có khả năng sản xuất muối cho năng suất cao, sản lượng lớn, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, UBND huyện Cần Giờ có trách nhiệm tăng cường hỗ trợ người dân cải tạo, nâng cấp đồng muối và chuẩn bị công tác vào vụ muối 2014, ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí từ đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tại TP.HCM giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 và đề án xây dựng nông thôn mới tại địa phương; chuyển đổi nhanh diện tích muối thủ công, kém hiệu quả sang sản xuất các ngành nghề khác có hiệu quả cao hơn; khuyến khích, vận động diêm dân chuyển đổi từ sản xuất thủ công sang áp dụng trải bạt ô kết tinh muối, vận động người dân tự nguyện thành lập, tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ…

Sở NN-PTNT tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh muối tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi về lãi suất; triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh muối.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận