Thứ ba, 11/12/2018 05:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gáo Giồng chú trọng tuyên truyền

06/04/2012, 11:08 (GMT+7)

Xã Gáo Giồng là một trong 4 xã của huyện Cao Lãnh được chọn làm điểm chỉ đạo triển khai xây dựng NTM và là 1 trong 30 xã làm điểm của tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp đã chọn 30 xã làm điểm để xây dựng xã NTM trong toàn tỉnh. Mặc dù có gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, nhưng những bước đi ban đầu đã cho thấy một số địa phương đã có những mô hình tốt trong phong trào xây dựng NTM.

Xã Gáo Giồng là một trong 4 xã của huyện Cao Lãnh được chọn làm điểm chỉ đạo triển khai xây dựng NTM và là 1 trong 30 xã làm điểm của tỉnh. Đến nay, cấp uỷ chính quyền địa phương Gáo Giồng đã có nhiều biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước chuẩn hoá các chỉ tiêu mà chương trình đề ra.

Một trong những điểm sáng của xã Gáo Giồng là trong phong trào tuyên truyền, vận động nhân dân và đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Với những lợi thế đó, ngay khi có chủ trương xây dựng NTM, Đảng bộ xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM và Ban Phát triển các ấp; đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời lấy ý kiến của nhân dân về 19 tiêu chí xây dựng NTM, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Để Chương trình xây dựng NTM có sự tham gia trực tiếp của người dân, Ban chỉ đạo xã Gáo Giồng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho người dân hiểu rõ vai trò vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM. Trong quá trình thực hiện, Đảng uỷ đã đưa ra bàn bạc dân chủ theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, từ đó đã tạo đồng thuận của người dân. Cùng với đó, cấp uỷ đảng đã lựa chọn xây dựng công trình thiết thực, phù hợp dân sinh, vì vậy người dân đã tự nguyện đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất mở đường xây dựng NTM và sự hỗ trợ từ các chương trình dự án triển khai trên địa bàn.

Hiện Gáo Giồng đã láng nhựa được 5 km đường đoạn Gáo Giồng - Bảy Thước đưa vào sử dụng, đây cũng là cửa ngõ quan trọng thuận tiện giao thương nối Trung tâm xã gần với thành phố Cao Lãnh.

Khi xây dựng đoạn đường này ngoài nguồn vốn của ngân sách tỉnh hỗ trợ, nguồn vốn phân bổ của ngân sách huyện còn có sự đóng góp của người dân là không nhỏ. Chính quyền và các đoàn thể đã vận động nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc. Tất cả những nội dung triển khai đều được bàn bạc công khai trong nhân dân.

Để có được những kết quả như trên, ngoài việc tích cực tuyên truyền, vận động, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã còn thực hiện lồng ghép chủ trương xây dựng NTM với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM, xem đây là một trong những mục tiêu trọng tâm quyết định xây dựng NTM. Đặc biệt, mỗi ngành, đoàn thể trong xã cũng đảm nhiệm thực hiện một số tiêu chí gắn với nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể.

LÊ HỒNG THÁI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận