Chủ nhật, 24/06/2018 06:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ghi nợ lệ phí trước bạ

28/12/2016, 07:10 (GMT+7)

Nghị định 140/2016 ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định ghi nợ lệ phí trước bạ...

Anh Lại Viết Trung ở tỉnh Vĩnh Phúc xin hỏi:

Tôi nhận chuyển nhượng nhà đất tại TX Phúc Yên. Tôi được biết người chuyển nhượng nhà đất cho tôi hiện đang nợ lệ phí trước bạ. Vì vậy tôi muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này để khi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Xin cảm ơn luật gia.

Trả lời:

Tại Nghị định 140/2016 ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định ghi nợ lệ phí trước bạ như sau:

1. Ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đất và nhà gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai về thu tiền sử dụng đất.

Khi thanh toán nợ lệ phí trước bạ thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ tính theo giá nhà, đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp tặng cho nhà, đất giữa các đối tượng quy định tại khoản 10 Điều 9 Nghị định này) thì phải nộp đủ số lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho.

3. Thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ

a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất nêu tại khoản 1 Điều này thực hiện khai lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ (trong đó có giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nêu tại khoản 1 Điều này) theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Nghị định.

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất kiểm tra hồ sơ, nếu xác định đúng đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất nêu tại khoản 1 Điều này thì ghi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất: “Nợ lệ phí trước bạ” trước khi cấp cho chủ sở hữu, sử dụng nhà, đất.

c) Trường hợp nhận được hồ sơ làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn ghi nợ lệ phí trước bạ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm chuyển hồ sơ, kèm theo “Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai” sang cho cơ quan thuế để tính và thông báo để hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất nộp đủ số tiền lệ phí trước bạ còn nợ trước khi làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho.

Trên đây là những quy định chung về ghi nợ lệ phí trước bạ cũng như các thủ tục khi chuyển quyền sử dụng đất. Anh cần nghiên cứu thêm những quy định của Nghị định 140/2016 khi đi làm thủ tục chuyển nhượng nhà đất.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận