Thứ bảy, 18/08/2018 03:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ghi nợ quyền sử dụng đất

22/05/2013, 10:18 (GMT+7)

Tôi cũng biết được chính sách của Nhà nước cho nợ tiền sử dụng đất nhưng chưa rõ cụ thể chính sách này và tại địa phương tôi, nay xin nhờ luật gia cho biết cụ thể.

Ông Trần Huy Đoàn ở huyện Châu Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin tư vấn:

Hiện nay, gia đình tôi có đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng gia đình còn nợ một khoản tiền sử dụng đất (do chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất ao sang đất ở). Tôi cũng biết được chính sách của Nhà nước cho nợ tiền sử dụng đất nhưng chưa rõ cụ thể chính sách này và tại địa phương tôi, nay xin nhờ luật gia cho biết cụ thể.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 198 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được quy định cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất theo khoản 1 điều 1 của Quyết định 47 phải có đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất, kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) huyện, thành phố nơi có đất.

Sau khi hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) huyện, thành phố lập phiếu chuyển kèm hồ sơ, gửi Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo quy định. Trên phiếu chuyển này phải ghi rõ trường hợp có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng đất (kèm theo đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất của người sử dụng đất).

Chi Cục Thuế có trách nhiệm tính, thông báo tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ phải nộp gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) huyện, thành phố.

Căn cứ số tiền sử dụng đất do Chi cục Thuế xác định, đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất của người sử dụng đất, phiếu thu lệ phí trước bạ, Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) huyện, thành phố thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận; đồng thời gửi bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong ngày cho cơ quan thuế bổ sung vào hồ sơ lưu.

Đối với trường hợp khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế, người sử dụng đất mới có đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) huyện, thành phố căn cứ thông báo nộp tiền sử dụng đất, đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất của người sử dụng đất, phiếu thu lệ phí trước bạ, thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời gửi đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong ngày cho cơ quan thuế để cơ quan thuế bổ sung vào hồ sơ lưu.

Phòng Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) và cơ quan thuế phải thực hiện mở sổ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

Trên đây là những quy định chung, ông lên phòng Tài nguyên và Môi trường để hỏi và được hướng dẫn làm các thủ tục.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận