Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 30/05/2020 - 22:03

Văn hóa

'Giá trị của tài liệu lưu trữ với đương đại'

Thứ Sáu 04/01/2019 - 14:30

Sáng 3/1/2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân ngày truyền thống ngành lưu trữ và hội thảo khoa học “Giá trị của tài liệu lưu trữ với đương đại”.

13-28-38_tin_vh_3-1_-_luu_tru
Hội thảo “Giá trị của tài liệu lưu trữ với đương đại”

Các đại biểu đã ôn lại 73 năm truyền thống của ngành lưu trữ, đồng thời chia sẻ những ý kiến đóng góp nhằm xây dựng ngành lưu trữ ngày càng phát triển, đáp ứng các xu thế mới của thời đại. Nội dung được nhấn mạnh là vị thế của lưu trữ trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 cùng vai trò bảo tồn và phát huy các di sản tài liệu lưu trữ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội,...

Tiếp đó, Hội thảo khoa học “Giá trị của tài liệu lưu trữ với đương đại” đã làm rõ và khẳng định giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ trong cuộc sống hiện tại, hướng đến tương lai. Nhiều tham luận tại hội thảo khuyến nghị cần mở rộng cánh cửa cho khả năng khai các thông tin của quá khứ để phục vụ cho cuộc sống ngày hôm nay; đồng thời, tận dụng những lợi thế của cuộc cách mạng 4.0 để khai thác và phát huy giá trị tài liệu trong thời kỳ mới...

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/gia-tri-cua-tai-lieu-luu-tru-voi-duong-dai-d234161.html