Thứ bảy, 18/08/2018 12:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giải ngân hơn 400 tỷ đồng

04/08/2015, 20:37 (GMT+7)

6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giải ngân 405 tỷ đồng cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2015.

Để về đích Chương trình xây dựng NTM theo đúng lộ trình, thời gian, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giải ngân 405 tỷ đồng cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2015.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, nguồn vốn trên được các địa phương đầu tư, sử dụng hiệu quả vào việc xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa thôn, trường học, y tế, chợ nông thôn, môi trường...

Nhiều công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần làm đổi thay đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn. Tính đến hết tháng 7/2015, cả 32/32 xã đạt chuẩn NTM năm 2015 đều đạt 11 tiêu chí trở lên. 

Từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp sẽ tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng trung tâm văn hóa, nhà văn hóa thôn... Vĩnh Phúc phấn đấu hết năm 2015 có 50% xã và 2 huyện là Yên Lạc, Bình Xuyên đạt chuẩn NTM.

MINH THU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận