Chủ nhật, 21/07/2019 03:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Giải pháp giảm thiểu nấm A.flavus trên lạc ở Nghệ An

20/11/2013, 10:16 (GMT+7)

Nấm A spe gillus (A. flavus) được xem là nấm mốc nguy hiểm nhất trong SX nông nghiệp.

Nghệ An là một trong những tỉnh có diện tích đất trồng lạc lớn nhất miền Bắc. BQL Dự án cạnh tranh nông nghiệp Nghệ An đã giao cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ nông lâm nghiệp (ĐH Nông lâm Huế) thực hiện đề tài "Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu nấm A.flavus trong SX lạc".

Mục tiêu đặt ra cho nhóm nghiên cứu của trung tâm này là ứng dụng các giải pháp kỹ thuật để tăng năng suất, giảm thiểu tỷ lệ nhiễm nấm A.flavus trên củ lạc xuống ngưỡng cho phép, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế trong SX lạc.

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật giảm thiểu nấm A.flavus trên cây lạc cho 600 hộ nông dân tại thời điểm triển khai mô hình và vùng phụ cận thông qua công tác tập huấn và triển khai mô hình.

Mục tiêu cụ thể là điều tra khảo sát thực trạng SX lạc, tình hình nhiễm nấm A.flavus trên đồng ruộng, điều tra công tác bảo quản sau thu hoạch, lập phương án hướng dẫn kỹ thuật canh tác lạc nhằm giảm thiểu nấm A.flavus.

Muốn đạt được mục tiêu đề ra, trung tâm buộc phải tổ chức thu thập mẫu đất và mẫu lạc ở các vùng trồng lạc để đánh giá mức độ nhiễm nấm A.flavus, phân tích hàm lượng aflatoxin để bổ sung kỹ thuật canh tác lạc nhằm giảm thiểu nấm A.flavus.

Chuyển giao kỹ thuật thông qua các hoạt động: Tổ chức tập huấn ToT; Xây dựng mô hình trình diễn trên đồng ruộng và bảo quản sau thu hoạch; Tổ chức hội thảo đầu bờ; Xây dựng mô hình bảo quản lạc nhằm giảm thiểu nấm A.flavus và phân tích hàm lượng aflatoxin từ các mô hình bảo quản lạc dưới ngưỡng cho phép để xác định mô hình đảm bảo giảm thiểu nấm A.flavus.

Các huyện được chọn triển khai mô hình trình diễn là Diễn Châu và Nghi Lộc. Mô hình trình diễn được bố trí thành các giai đoạn SX trên đồng ruộng và bảo quản sau thu hoạch. Giai đoạn SX trên đồng ruộng được bố trí ở 6 xã, mỗi xã chọn từ 1 - 2 điểm, mỗi điểm 1 - 2 ha. Giai đoạn bảo quản sau thu hoạch cũng được bố trí ở 6 xã, các xã tùy thuộc vào quy mô SX của từng hộ để chọn 5 - 10 hộ, mỗi hộ 500 - 1.000 kg.

Đợn vị được giao thực hiện đề tài đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho các hộ nông dân trực tiếp tham gia mô hình và nông dân các vùng phụ cận về kỹ thuật trồng lạc trước khi triển khai mô hình; 10 lớp tập huấn cho 400 nông dân SX lạc trong cộng đồng tại các điểm triển khai dự án và khu vực lân cận sau khi mô hình kết thúc và hướng dẫn kỹ thuật hoàn chỉnh .

Tổ chức 2 lớp tập huấn cho 80 cán bộ khuyến nông cơ sở tại thời điểm triển khai dự án và khu vực lân cận sau khi mô hình klết thúc và có hướng dẫn kỹ thuật hoàn chỉnh, được Sở NN-PTNT Nghệ An đồng ý về mặt chuyên môn.

Tổ chức 1 cuộc hội thảo đầu bờ cho 100 người để giới thiệu kết quả triển khai mô hình, đồng thời tổ chức hội nghị tổng kểt, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Nông dân phải tuân thủ nghiêm ngặt việc chọn đất, chọn giống lạc, tốt nhất là các giống L14, L26 và xử lý hạt giống trước khi gieo, chọn thời vụ và mật độ gieo trồng theo thời vụ, kể cả biện pháp che phủ nilon, các biện pháp dùng phân bón.

Đặc biệt là phương pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại lạc và nấm A.flavus trên đồng ruộng. Cuối cùng là kỹ thuật bảo quản lạc sau thu hoạch.

Hầu hết nông dân nhận thức được tác hại của bệnh mốc vàng do nấm A.flavus gây ra. Thông qua các hoạt động này nông dân cũng biết thêm một hiểm họa là độc tố nấm gây bệnh này còn là tác nhân gây ung thư cho con người.

100% nông dân bao gồm cả số tham gia mô hình và nông dân vùng phụ cận, không tham gia mô hình nắm được kỹ thuật canh tác lạc và kỹ thuật bảo quản lạc sau thu hoạch nhằm giảm thiểu nấm A.flavus gây hại lạc và mong muốn được áp dụng quy trình này vào SX đại trà.

Nấm A spe gillus (A. flavus) được xem là nấm mốc nguy hiểm nhất trong SX nông nghiệp. Ở những vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm loại nấm mốc này và độc tố aflatoxin luôn gây ảnh hưởng đến sản lượng và phẩm chất của lạc và nhiều loại cây trồng khác.

PHẠM VIỆT THƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận