Chủ nhật, 22/09/2019 05:07 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Giải quyết vấn đề tài sản khi chuyển đổi cơ cấu của HTX

11/06/2008, 08:15 (GMT+7)

Anh Nguyễn Danh Lịch - HTX DVNN và Điện năng Bình Bảng, xã Đình Bảng, huyệnTừ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hỏi: Năm 1997, HTX chuyển đổi theo luật, HTX vẫn tiếp tục quản lý và tổ chức kinh doanh phân phối điện cho toàn dân và các DN trong xã. HTX bán điện với giá chung 600đ/kw, tiền lãi, chúng tôi nâng cấp đường dây và tăng thêm trạm biến áp, xây dựng kênh gạch phục vụ nông nghiệp.

Năm 2004 theo chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi phải bàn giao nguyên hiện trạng toàn bộ lưới điện cho ngành điện quản lý. Như vậy, toàn bộ tài sản điện do nhân dân đóng góp xây dựng bị mất trong khi Sở Điện lực sử dụng toàn bộ nhân viên cũ của chúng tôi vận hành và kinh doanh điện, giá bán luỹ tiến cao hơn chúng tôi bán nhiều

Nay chúng tôi nhận được văn bản của Bộ NN - PTNT số 839/BNN-KTHT ngày 02/04/2008 gửi UBND các tỉnh về việc bàn giao lưới điện theo đúng luật HTX sửa đổi năm 2003.

Vậy chúng tôi có được đền bù tài sản điện không? Tài sản điện của HTX giải quyết như thế nào? Cơ quan nào trực tiếp giải quyết và cần những thủ tục gì?

Trả lời:

Việc thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển ngành điện quản lý là đúng quy định. Nhưng khi chuyển giao còn có vấn đề phát sinh đó là tài sản của HTX được chuyển giao cho ngành điện vì vậy phải căn cứ vào quy định của luật HTX và Nghị định số 177 ngày 12/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật HTX, để giải quyết tài sản của HTX như sau:

+ Đối với tài sản không chia của hợp tác xã quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 177 thì chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phục vụ cộng đồng. Phần giá trị còn lại của tài sản này được xử lý như sau:

- Phần giá trị tài sản được hình thành từ nguồn vốn Nhà nước trợ cấp không hoàn lại thì chuyển vào ngân sách địa phương nơi hợp tác xã đóng trụ sở;

+ Phần giá trị tài sản được hình thành từ các nguồn: vốn và công sức của xã viên; vốn trợ cấp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; quà biếu, tặng thì Đại hội xã viên sẽ quyết định chuyển giao hay không chuyển giao cho ngân sách địa phương. Trường hợp Đại hội xã viên quyết định không chuyển giao thì ngân sách địa phương phải thanh toán lại cho hợp tác xã phần giá trị còn lại của tài sản đó.

 + Đối với tài sản khác, kể cả quyền sở hữu trí tuệ của xã viên đã góp vào hợp tác xã thì xử lý theo quy định của điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Xử lý tài sản của HTX khi chuyển giao cho ngành điện cũng phải được thực hiện như trình tự xử lý vốn, tài sản của HTX khi giải thể như:

- Thu hồi toàn bộ các tài sản, vốn mà xã viên và tổ chức, cá nhân ngoài hợp tác xã nợ hoặc giữ hộ HTX;

- Thanh lý tài sản, vật tư nguyên liệu, sản phẩm, hàng hoá (trừ phần tài sản không chia) hiện có;

- Thanh toán các khoản nợ có đảm bảo theo quy định của pháp luật;

- Thanh toán chi phí giải thể, bao gồm cả khoản chi cho công tác thu hồi và thanh lý tài sản, thu hồi nợ;

- Thanh toán các khoản nợ không đảm bảo;

- Thanh toán với Nhà nước: thuế và các khoản phải nộp ngân sách; khoản trợ cấp có hoàn trả không tính lãi; khoản nhà nước cho vay có tính lãi (nếu có);

- Hoàn trả vốn góp theo Điều lệ, vốn góp bổ sung của xã viên.

+ Việc xử lý vốn, quỹ còn lại sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí cho việc giải thể của hợp tác xã do Đại hội xã viên quyết định theo Điều lệ hợp tác xã và phù hợp với pháp luật có liên quan.

Như vậy khi HTX chuyển đổi cơ cấu, bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý thì việc xử lý vốn, tài sản của HTX được thực hiện như hướng dẫn tại Nghị định 177 nêu trên. Anh cần kiến nghị với UBND xã, UBND huyện và ngành điện lực xem xét lại việc xử lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của HTX.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận