Thứ tư, 19/09/2018 04:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giải quyết việc làm cho lao động phổ thông

01/10/2014, 09:14 (GMT+7)

Từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn huyện Sông Lô đã có 1.571 lao động phổ thông tại khu vực nông thôn được giải quyết việc làm mới.

Giải quyết việc làm cho lao động phổ thông
Tạo công ăn việc làm cho lao động phổ thông

Thực hiện chỉ tiêu chương trình giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2014, thời gian qua, UBND huyện Sông Lô đã tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người dân.

Trong đó, trọng tâm là giải quyết việc làm mới cho lực lượng lao động phổ thông tại khu vực nông thôn.

Huyện đã chỉ đạo cho Phòng LĐ-TB, XH huyện phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành rà soát số lượng lao động trong độ tuổi, nhu cầu học nghề, tạo việc làm của lao động tại các địa phương. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chủ động liên hệ phối hợp với Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm của tỉnh triển khai công tác dạy nghề và tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm cho người dân.

Từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn huyện Sông Lô đã có 1.571 lao động phổ thông tại khu vực nông thôn được giải quyết việc làm mới.

Ttrong đó, số lao động được tạo việc làm mới trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn có 232 người; lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng có 589 người; lao động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ có 92 người; lao động đi XK lao động có 248 người và lao động đi làm việc ở các tỉnh ngoài có 406 người.

Từ nay đến cuối năm 2014, huyện Sông Lô phấn đấu tạo thêm việc làm mới cho khoảng 330 lao động, trong đó số lao động được tạo việc làm thuộc 3 lĩnh vực: nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - thương mại khoảng 280 người và số lao động đi XK khoảng trên 50 người.
BẢO ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận