Thứ ba, 25/09/2018 12:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giải thưởng Hồ Chí Minh không trao dịp 2/9

30/08/2011, 09:46 (GMT+7)

Đó là thông tin chính thức của Bộ VHTTDL về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu NSND, NSƯT năm 2011.

Bộ VHTTDL yêu cầu Hội Nhạc sỹ Việt Nam lập hồ sơ và lập hội đồng cơ sở xem xét trường hợp nhạc sỹ Phạm Tuyên

Thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin sẽ công bố kết quả đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2011 vào ngày 2/9/2011 tới. Thông tin này là không chính xác và gây sự hiểu lầm trong dư luận.

Đó là thông tin chính thức của Bộ VHTTDL về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu NSND, NSƯT năm 2011.

Thông tin từ Bộ VHTTDL cũng cho biết, hiện Bộ vẫn đang tích cực triển khai các công tác chuẩn bị để sớm họp 14 Hội đồng cấp Nhà nước (chuyên ngành) trước khi trình lên Hội đồng cấp Nhà nước. Kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải hết sức kỹ lưỡng, cẩn thận. Các Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng cấp Nhà nước sẽ cố gắng tối đa để có thể trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ cũng vừa yêu cầu Hội Nhạc sỹ Việt Nam lập hồ sơ và lập hội đồng cơ sở xem xét trường hợp nhạc sỹ Phạm Tuyên. Theo đó, trên cơ sở ý kiến của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Công văn số 68/CV-HNS ngày 23/8/2011 đề nghị có hình thức xem xét đặc biệt để đánh giá và tôn vinh sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên (ảnh) trong đợt xét Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp liên ngành với sự tham dự của đại diện các cơ quan liên quan.

Giải thưởng Hồ Chí Minh là giải thưởng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những công trình giáo dục và văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật. Giải thưởng Hồ Chí Minh được xét và công bố 5 năm một lần. Đợt I vào năm 1996; đợt II là năm 2000; đợt III năm 2005 và đợt IV là năm 2011.

Hội nghị đã thống nhất như sau: Nhạc sĩ Phạm Tuyên là người đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Nhiều tác phẩm của nhạc sĩ có giá trị to lớn, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đất nước, được công chúng yêu thích, mến mộ.

Để có cơ sở trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2011 cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Hội Nhạc sĩ Việt Nam triển khai các thủ tục theo quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/5/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Trong đó có việc hướng dẫn nhạc sĩ Phạm Tuyên lập hồ sơ đăng ký tác phẩm đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, chọn và đăng ký tên tác phẩm, cụm tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ để đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam để xét hồ sơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL; báo cáo kết quả họp Hội đồng cấp cơ sở về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/9/2011.

DUY LINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận