Thứ hai, 22/10/2018 10:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giảm 2-4% thuế XK đối với một số mặt hàng cao su

13/11/2013, 09:36 (GMT+7)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 157/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất XK đối với một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02 và 40.05.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 157/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất XK đối với một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02 và 40.05.

Theo đó: thuế suất XK mới đối với các mặt hàng mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa (nhóm 40.01) là 1% (giảm 2% so với quy định tại Thông tư 193/2012/TT-BTC); thuế suất XK với mặt hàng crếp từ mủ cao su là 1% (giảm 2%); thuế suất XK với cao su tổng hợp (nhóm 40.02) là 1% (giảm 4%); cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải (nhóm 40.05) cũng có thuế suất XK mới là 1% (giảm 2%).

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận