Thứ sáu, 19/10/2018 11:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giảm đẻ nhánh vô hiệu cho lúa xuân.

11/02/2011, 10:23 (GMT+7)

Hạn chế đẻ nhánh vô hiệu bằng cách bón phân đạm sớm cân đối với lân và kali, bón tập trung: Phân đạm thương phẩm hiện nay sử dụng chủ yếu là phân ure.

Phân ure tan nhanh trong môi trường nước, bón phân ure cho lúa có hạn chế là tỷ lệ thất thoát lớn 60-80%, thời gian sử dụng ngắn sau khi bón 22-25 ngày cây lúa đã đói đạm. Phân urê thường được bón lót sâu với lượng 30-50% + 100% phân lân + 30% phân kali + 100% phân chuồng cho lúa trước khi cấy và bón thúc sớm 60-40% lượng đạm sau cấy 15-20 ngày khi lúa bén rễ hồi xanh.

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo NNVN số 30 ra ngày 11/2/2011)

NGUYỄN VĂN DUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận