Thứ hai, 22/10/2018 03:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giám định suy giảm khả năng lao động

13/05/2010, 10:12 (GMT+7)

Anh Lương Xuân Vinh ở Quảng Bình xin luật gia tư vấn:

Anh tôi làm việc ở một nhà máy, năm 2009 bị tai nạn lao động phải điều trị dài ngày. Khi đang điều trị vết thương do tai nạn lao động thì còn phát hiện anh bị mắc bệnh nghề nghiệp. Vì vậy hiện tại sức khoẻ của anh tôi yếu nên nguyện vọng muốn được nghỉ làm hưu sớm (về tuổi thì đủ điều kiện, nhưng phải đi giám định suy giảm sức lao động). Trong trường hợp này thì anh tôi phải được giám định ở giai đoạn nào, được quy định cụ thể như thế nào, mong luật sư giải thích.

Trả lời:

Theo quy định của Luật BHXH và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật BHXH. Trong luật quy định người lao động khi bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp, bị suy giảm khả năng lao động và phải đi giám định sức khoẻ để xác định % mức suy giảm sức khoẻ, trên cơ sở kết quả giám định tỷ lệ sức khoẻ bị suy giảm mà áp dụng mức phụ cấp, trợ cấp cũng như chế độ hưu trí cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.

Việc khám giám định mức suy giảm khả năng lao động được quy định ở các giai đoạn như: khám giám định lần đầu, khám giám định lại (còn gọi là khám tái phát), khám giám định tổng hợp và khám giám định khi có khiếu nại (còn gọi là phúc khuyết). Những lần đi khám giám định như đã nêu trên được hiểu như sau:

+ Khám giám định lần đầu là giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động lần đầu, bị bệnh nghề nghiệp lần đầu chưa giám định lần nào; Người tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH và thân nhân người tham gia BHXH bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

+ Khám giám định lại là giám định mức khả năng suy giảm lao động từ lần thứ hai đối với người lao động bị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp đã được giám định, sau đó tái phát đã được điều trị ổn định.

+ Giám định tổng hợp là giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi người lao động thuộc một trong các trường hợp vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp; bị tai nạn lao động nhiều lần; bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

+ Khám giám định khiếu nại (phúc khuyết) là giám định lại mức suy giảm khả năng lao động cho các đối tượng khi có khiếu nại của người được giám định, hoặc có khiếu nại, tố cáo của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với quyết định của Hội đồng Giám định y khoa.

Từ các quy định của pháp luật nêu trên thì trường hợp của anh trai của anh thuộc giám định tổng hợp bởi anh ấy vừa bị tai nạn lao động, vừa bị mắc bệnh nghề nghiệp.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận