Thứ hai, 18/06/2018 02:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giảm phát thải nhà kính bằng hạn chế mất rừng

26/07/2013, 09:11 (GMT+7)

Chương trình này có tổng kinh phí thực hiện là 180.000.000 Cua-ron Na Uy (tương đương 30.229.806 USD), do Chính phủ Na Uy tài trợ ủy thác qua UNDP, FAO, UNEP.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1214/QĐ-TTg về việc Phê duyệt danh mục Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam (UN-REDD) - giai đoạn II”, do Chính phủ Na Uy tài trợ ủy thác qua Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP).

Theo đó, cơ quản chủ quản Chương trình là Bộ NN-PTNT, chủ Chương trình là Tổng cục Lâm nghiệp, cơ quan đồng thực hiện gồm UBND các tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Lâm Đồng, Cà Mau và các cơ quan liên quan.

Mục tiêu của Chương trình: Hỗ trợ ngành lâm nghiệp góp phần đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính tới năm 2020 trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện thành công các chiến lược, chính sách quốc gia về biến đổi khí hậu, lâm nghiệp, tăng trưởng xanh và hướng tới phát triển bền vững.

Chương trình này có tổng kinh phí thực hiện là 180.000.000 Cua-ron Na Uy (tương đương 30.229.806 USD), do Chính phủ Na Uy tài trợ ủy thác qua UNDP, FAO, UNEP. Bên cạnh đó là 15,5 tỷ đồng vốn đối ứng của phía Việt Nam do Bộ NN-PTNT và 6 tỉnh tự bố trí. Thời gian thực hiện Chương trình là 3 năm kể từ ngày phê duyệt.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận