Thứ hai, 22/10/2018 07:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giảm số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ xuống dưới 20 cơ quan vào năm 2015

13/10/2010, 09:47 (GMT+7)

Đây là một trong 10 mục tiêu cụ thể được đề ra trong dự thảo Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, được Bộ Nội vụ và Chương trình phát triển Liên hợp quốc lấy ý kiến đóng góp của 23 tỉnh, thành phố phía Bắc, tại Hội thảo ngày 12/10, tổ chức ở Quảng Ninh.

Theo các mục tiêu đề ra, đến năm 2015, chức năng của các cơ quan hành chính nhà nước không còn sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng; phân cấp thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương về cơ bản được thực hiện; thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, phấn đấu mỗi năm giảm trung bình 10% chi phí mà cá nhân, tổ chức bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính với các cơ quan hành chính nhà nước.

Chương trình cũng phấn đấu cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện 100% vào năm 2013; đến năm 2015 sự hài lòng của người dân, tổ chức với dịch vụ do cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công cung cấp đạt mức 85%; 100% cơ quan hành chính thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm; đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, cơ cấu hợp lí, đủ trình độ và năng lực phục vụ sự phát triển của đất nước…

CHU THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận