Chủ nhật, 19/08/2018 04:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giảm số xã đăng ký đạt chuẩn NTM

01/08/2012, 09:23 (GMT+7)

Việc hạ thấp số xã đăng ký đạt chuẩn NTM là dựa trên tình hình thực tế của địa phương và đã qua sự khảo sát đánh giá một cách sâu sát, toàn diện của Ban chỉ đạo tỉnh.

Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết, trong văn bản gửi Ban chỉ đạo Trung ương xem xét, số xã đăng ký đạt chuẩn NTM đến năm 2015 của Đắk Lắk đã giảm số lượng đăng ký từ 42 xuống còn 31 xã.

Việc hạ thấp số xã đăng ký đạt chuẩn NTM là dựa trên tình hình thực tế của địa phương và đã qua sự khảo sát đánh giá một cách sâu sát, toàn diện của Ban chỉ đạo tỉnh.

N.T

Đang được quan tâm

Gửi bình luận