Thứ năm, 18/10/2018 08:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch xuống 15%

26/11/2010, 10:21 (GMT+7)

Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, đến năm 2015, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân là 25%. Tỷ lệ này cũng sẽ giảm dần qua các thời kỳ, năm 2020 là 18% và đến năm 2025 chỉ còn 15%. Để đạt được các mục tiêu này, sẽ có 6 hoạt động được triển khai gồm: nâng cao nhận thức cộng đồng; năng lực chính quyền địa phương; năng lực quản lý cho đơn vị cấp nước; xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách về chống thất thoát, thất thu nước; công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch do kỹ thuật.

Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước cũng sẽ được thành lập với thành viên là Bộ NN-PTNT cùng các Bộ, ngành khác.

NGUYỄN LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận