Thứ năm, 21/06/2018 02:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giao ban công tác CCHC

08/10/2013, 10:57 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám vừa chủ trì hội nghị Sơ kết công tác CCHC quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4/2013 của Bộ NN-PTNT...

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám vừa chủ trì hội nghị Sơ kết công tác CCHC quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4/2013 của Bộ NN-PTNT với sự tham dự của đại diện Đảng uỷ Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ; đại diện 26 đơn vị thuộc Bộ, bao gồm lãnh đạo phụ trách và cán bộ đầu mối CCHC của các đơn vị.

Theo đó, công tác CCHC quý 3 đã đạt được một số kết quả nổi bật. Về cải cách thể chế, đã có bước đổi mới trong ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều kết quả tích cực.

Trong quý 3, Bộ đã tổ chức lớp đào tạo nâng cao cho công chức lãnh đạo cấp phòng tại 2 miền Bắc và miền Nam, chuẩn bị lớp đào tạo kiến thức quản lý cho lãnh đạo cấp Cục, Vụ của Bộ và Tổng cục.

Hoàn thành 08/12 văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ NN-PTNT về triển khai Nghị quyết số 638-NQ/BCS của Ban Cán sự đảng Bộ về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám (phải) chỉ đạo hội nghị

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại khi chất lượng văn bản quy phạm pháp luật chưa cao, nhiều văn bản chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu quản lý; văn bản ban hành chậm. Một số hạn chế trong chỉ đạo thí điểm triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, rà soát văn bản theo chuỗi lĩnh vực thú y - chăn nuôi.

Do đó, nhiệm vụ trong tâm trong quý 4, các đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt những nhiệm vụ còn lại trong kế hoạch CCHC năm 2013. Khẩn trương rà soát lại và báo cáo tình hình các văn bản nợ, văn bản chậm tiến độ; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản.

Chấn chỉnh chất lượng soạn thảo văn bản, lưu ý việc ban hành Danh mục vật tư đầu vào; rà soát lại các quy trình khảo nghiệm, kiểm nghiệm, công nhận đưa vào danh mục; rà soát lại các tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện quản lý chất lượng.

Rà soát lại đội ngũ soạn thảo văn bản, phát huy trình độ, năng lực đội ngũ công chức để nâng cao chất lượng văn bản; thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đối với văn bản dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Bộ. Tiếp tục rà soát văn bản theo chuỗi, các Tổng cục, các Cục tự rà soát văn bản trong lĩnh vực mình được phân công, từ đó đề xuất điều chỉnh kịp thời.

Về cải cách tổ chức bộ máy, các đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh, dự thảo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị. Về hệ thống tổ chức ngành: Các đơn vị tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, kiện toàn trong cả nước. Chấn chỉnh công tác quản lý điều hành, thực hiện quy chế công vụ tại các đơn vị.

Các đơn vị lưu ý tuyển dụng công chức đợt 2 (sát hạch, tuyển dụng không qua thi tuyển), công khai, minh bạch các tiêu chí, điều kiện tuyển dụng. Tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng công chức. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng các trang website của đơn vị, giao Trung tâm Tin học & thống kê đánh giá chất lượng website của các đơn vị hằng năm.

Trong công tác chỉ đạo điều hành, giao Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng dự thảo Bộ chỉ số CCHC đánh giá hiệu quả CCHC nhà nước của các đơn vị. Các đơn vị bám sát yêu cầu thực tiễn, chủ động đề xuất ý tưởng tham mưu, cập nhật kịp thời các thông tin trong chỉ đạo điều hành.

NH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận