Thứ sáu, 22/06/2018 08:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp

03/06/2014, 09:19 (GMT+7)

Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú được quy định tại Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014 ngày 18/4/2014.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: luongtuan@gmail.com hỏi:

Tôi là người được pháp luật cũng như dòng họ công nhận là người thừa kế hợp pháp của bác tôi (bác tôi là mẹ liệt sỹ, hiện đang ở trên ngôi nhà tình nghĩa do ủy ban cấp). Căn nhà này khi bác tôi mất, tôi đã có đầy đủ giấy tờ thừa kế.

Xin hỏi trường hợp của tôi có được đăng ký thường trú tại nơi có căn nhà này không.

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014 ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật này quy định: Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ; giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó); giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của DN có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán; giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn;

Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác; giấy tờ của tòa án hoặc cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

Giấy tờ có xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên; giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉ bến gốc của phương tiện sử dụng để ở. 

Trường hợp không có giấy đăng ký thì cần có xác nhận của UBND cấp xã về việc có tàu, thuyền, phương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của phương tiện đó.

Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân (trường hợp văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã).

Đối với nhà ở, nhà khác tại thành phố trực thuộc trung ương phải có xác nhận của UBND xã (phường) về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của HĐND thành phố trực thuộc trung ương và được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản…

Từ quy định nêu trên thì căn nhà trên bạn đã được thừa kế hợp pháp (được coi là chỗ ở hợp pháp) để đăng ký thường trú tại địa phương đó.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận