Thứ hai, 17/06/2019 10:06 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Giới thiệu sách Hợp tác phát triển ở các vùng biển

19/06/2013, 09:31 (GMT+7)

Cuốn sách cũng đưa ra những khuyến nghị cho Việt Nam, nhấn mạnh trong quá trình đàm phán, ký kết cần có sự nghiên cứu, xem xét, tính toán, cân nhắc cũng như chuẩn bị chu đáo...

Cuốn sách chuyên khảo “Hợp tác cùng phát triển ở các vùng biển trong pháp luật và thực tiễn quốc tế” của tác giả PGS.TS Nguyễn Bá Diến đã được Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin - Truyền thông chỉ đạo biên soạn và được Hội đồng chuyên môn các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín thẩm định. Tác giả Nguyễn Bá Diến cũng là Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Với mục đích khảo luận những vấn đề cơ bản nhất về lý luận và thực tiễn của hoạt động hợp tác khai thác chung trong luật biển quốc tế, cuốn sách trình bày và luận giải tổng quan về hợp tác khai thác chung ở các vùng biển; cơ sở khoa học của hoạt động khai thác chung biển nói chung và ở khu vực biển Đông nói riêng; các mô hình khai thác chung trên thế giới; kinh nghiệm thiết lập các thỏa thuận (hiệp định khai thác chung của các quốc gia) vấn đề vận dụng các mô hình hợp tác khai thác chung điển hình trên thế giới vào khu vực biển Đông - các khuyến nghị và giải pháp đối với Việt Nam...

Cuốn sách cũng đưa ra những khuyến nghị cho Việt Nam, nhấn mạnh trong quá trình đàm phán, ký kết cần có sự nghiên cứu, xem xét, tính toán, cân nhắc cũng như chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tránh thua thiệt, thậm chí có thể phương hại đến chủ quyền và an ninh quốc gia.

TRỌNG NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận