Thứ ba, 19/02/2019 05:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

09/12/2013, 10:33 (GMT+7)

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Quảng Ninh, trong quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, các hoạt động văn hóa thể thao quần chúng, các lễ hội truyền thống luôn được bảo tồn và phát triển.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Quảng Ninh, trong quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, các hoạt động văn hóa thể thao quần chúng, các lễ hội truyền thống luôn được bảo tồn và phát triển.

Toàn tỉnh đã hình thành nhiều câu lạc bộ văn nghệ, cầu lông, câu lạc bộ không sinh con thứ 3… ; khoảng 40% người dân thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao; 84% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Các hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc được chú trọng, trong đó tục “hát Soóng cọ” của người dân tộc Sán Chỉ, tục “hát Then cổ” của người Tày huyện Bình Liêu; tục “hát Nhà tơ” ở Móng Cái… được duy trì và phát triển.

NV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận