Thứ tư, 21/11/2018 10:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giúp nhau cùng phát triển

03/12/2014, 08:10 (GMT+7)

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Ninh lần thứ II vừa diễn ra với chủ đề “Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”.

250 đại biểu đại diện cho 21 DTTS trong tỉnh đã tham dự đại hội. Tại đây, đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào DTTS tỉnh trong giai đoạn 2009-2014.

Tỉnh đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương để ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS. Cùng với đó, nhân dân các DTTS đã đoàn kết, nhất quán tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nỗ lực thi đua đạt nhiều thành tích đáng tự hào trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

5 năm qua, vùng dân tộc miền núi đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở từng bước được đồng bộ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến nay, 100% số xã vùng dân tộc miền núi đã được bê tông, cứng hóa giao thông; 100% số xã có đủ trường học và trạm y tế đảm bảo yêu cầu thiết yếu; 92,2% tỷ lệ người DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 95% số trẻ đến trường đúng tuổi, giữ vững phổ cập trung học cơ sở…

Cộng đồng DTTS trên địa bàn tỉnh không còn hộ đói, tổng số hộ nghèo DTTS giảm còn 4.211 hộ. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy, khối đại đoàn kết trong cộng đồng ngày càng được củng cố và phát triển.

Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc; đồng thời, xây dựng mục tiêu, phương hướng các nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch thực hiện để đưa vào chương trình hành động công tác dân tộc đến năm 2020.

Ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào dân tộc trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, theo ông Chính, hiện nay, cơ cấu lãnh đạo là người DTTS chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của đồng bào dân tộc. Do đó, thời gian tới, tỉnh cần đẩy mạnh cơ cấu người DTTS  trong các cấp ủy Đảng nhằm nâng cao vai trò, vị thế của đồng bào DTTS trên mọi lĩnh vực.

Mặt khác, đẩy mạnh phát triển hạ tầng cơ sở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ưu tiên triển khai những vấn đề về phát triển nông nghiệp cho vùng DTTS. Từ đó, góp phần cải thiện đời sống của người dân, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh hiện đại để người dân có thêm nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển KT-XH chung của tỉnh.

NGỌC LÂM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận