| Hotline: 0983.970.780

Gò Quao xây dựng tuyến đường kiểu mẫu

Thứ Hai 22/07/2019 , 08:38 (GMT+7)

Huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã chọn tuyến đường từ thị trấn Gò Quao đến Huyện đội để tổ chức thực hiện tuyến đường kiểu mẫu về cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp.

22-38-19_4huyen_go_quo_d_chon_tuyen_duon_g_tu_thi_trn_go_quo_den_huyen_doi_d_e_to_chuc_thuc_h_ien_tuyen_duong_kie_u_mu_ve_cnh_qun__moi_truong_2
Huyện chọn tuyến đường từ thị trấn Gò Quao đến Huyện đội làm tuyến đường kiểu mẫu về cảnh quan, môi trường.

Hiệu quả sẽ nhân rộng từ Định An về đến Đường Xuồng, mở rộng ra các trục lộ huyện, tỉnh lộ 962 trên toàn huyện, với chiều dài dự kiến 95,7km.

Các xã tiếp tục mở rộng mỗi địa phương ít nhất 5km đường hoa, 3km thắp sáng đường quê, đồng thời phối hợp với các đoàn thể chăm sóc tốt các tuyến đường kiểu mẫu đã thực hiện.

Đẩy mạnh phát động, vận động sâu rộng trong cán bộ và nhân dân từ huyện đến xã, ấp, tổ nhân dân tự quản và từng hộ nhân dân viết bản đăng ký xây dựng lối sống gần gũi với thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường nơi làm việc, nơi cư trú phải xanh - sạch - đẹp, đạt tiêu chí hộ gia đình nông thôn mới và đơn vị văn minh.

Hàng tháng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, xã, tổ chức chọn một ngày để đồng loạt ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Cà Mau xây dựng 95 sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 – 2025

Cà Mau xây dựng 95 sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 – 2025

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao và 90 sản phẩm đạt 3-4 sao.

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

Tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, nâng cao giá trị, thương hiệu các sản phẩm theo hướng không vội vàng, chậm mà chắc.