Thứ hai, 25/06/2018 11:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Góp ý hoàn thiện Quy chế và Sổ tay dữ liệu về giống cây lâm nghiệp

10/06/2015, 09:41 (GMT+7)

Sáng 9/6 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo Góp ý hoàn thiện tài liệu tập huấn, Quy chế và Sổ tay hướng dẫn về thu thập, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp.

Góp ý hoàn thiện Quy chế và Sổ tay dữ liệu về giống cây lâm nghiệp

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu thu nhận ý kiến đóng góp để hoàn thiện 2 tài liệu quan trọng của Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp ở Việt Nam là: Tài liệu tập huấn, đào tạo, tăng cường năng lực thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin giống cây trồng lâm nghiệp và Quy chế, Sổ tay hướng dẫn thu thập, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp.

Đây là tiền đề quan trọng để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu giống cây trồng lâm nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển giống cây trồng lâm nghiệp cũng như hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp (FORMIS).

Đ.QUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận