Thứ ba, 23/10/2018 09:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Giang gợi mở cho Hà Nội

29/11/2010, 10:14 (GMT+7)

Hiện nay 63 tỉnh thành đã thành lập các cơ quan khuyến nông. Hệ thống khuyến nông được kiện toàn từ trung ương đến cơ sở.

Ở cấp cơ sở, hiện có trên 10.000 khuyến nông viên, làm việc tại trên 10.000 xã có SXNN và gần 16.000 cộng tác viên khuyến nông làm việc theo hình thức tự nguyện tại các thôn, bản. Nhiều tỉnh đã có những hoạt động tích cực nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông và khuyến nông viên cơ sở. Mô hình tổ chức khuyến nông viên cơ sở của tỉnh Hà Giang là một trong những điển hình đó.

Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới, 80% là đồng bào dân tộc, địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt do vậy rất khó khăn trong việc tổ chức SXNN. Tuy nhiên, trong những năm gần đây năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi tăng khá. Để đạt được những kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ khuyến nông, đặc biệt là khuyến nông viên xã và thôn bản.

Từ năm 2009, thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh về kiện toàn đội ngũ khuyến nông, hệ thống khuyến nông của tỉnh Hà Giang được biên chế đầy đủ từ cấp tỉnh đến thôn bản. Toàn tỉnh hiện có 2.196 người làm công tác khuyến nông, có 11 trạm huyện, 195 người làm công tác khuyến nông xã và có 1.899 khuyến nông viên thôn bản.

Ông Vũ Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Giang, cho biết khuyến nông xã được hưởng lương theo chuyên môn đào tạo và được hưởng các chế độ đãi ngộ của nhà nước như cán bộ viên chức, chỉ khác là ký hợp đồng dài hạn. Khuyến nông thôn bản được hưởng phụ cấp 100.000 đồng/ tháng - đây là lực lượng quan trọng, tiên phong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, chuồng trại để làm mô hình cho cộng đồng học tập.

Nhằm chuẩn hóa đội ngũ khuyến nông thôn bản, Khuyến nông Hà Giang còn kết hợp với các trung tâm dạy nghề của các huyện đào tạo trình độ sơ cấp cho khuyến nông thôn bản. Sau khi đào tạo xong phụ cấp được hưởng là 0,4 hệ số lương cơ bản/tháng. Tất cả những chính sách đó đã khuyến khích đội ngũ khuyến nông thôn bản không chỉ thực hiện được những nhiệm vụ đơn giản ở cơ sở như tổ chức cho bà con đăng ký giống mới, tiếp nhận giống về giao cho dân, phổ biến cho bà con biết lịch thời vụ gieo trồng mà còn bổ sung kiến thức về kỹ thuật, quản lý, cập nhật thông tin mới…

Nhìn trở lại Hà Nội, địa phương có 466 xã SXNN và 450 nhân viên làm công tác khuyến nông. Đội ngũ khuyến nông cấp xã đã thể hiện vai trò tích cực và là nòng cốt trong việc triển khai các mô hình trình diễn tại cơ sở, tham mưu cho Ban quản trị HTX về chỉ đạo sản xuất, cơ cấu mùa vụ…Tuy nhiên do trình độ chuyên môn còn không đồng đều, phụ cấp thấp mỗi tháng khuyến nông viên chỉ được hưởng 580.000đồng, do tỷ lệ kiêm nhiệm nhiều đã làm ảnh hưởng đến chất lượng.

Chính vì thế chuyến đi thực tế về mô hình tổ chức khuyến nông ở Hà Giang mới đây gợi mở về một con đường và kinh nghiệm cho TP Hà Nội tổ chức hoàn thiện, nâng cao năng lực đội ngũ khuyến nông viên cơ sở hơn nữa.

THU HẰNG - HUY HOÀNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận