| Hotline: 0983.970.780

Thứ ba 01/12/2020 - 18:36

Nông thôn mới

Hà Giang: Khen thưởng 5 xã đạt chuẩn năm 2019

Thứ Ba 14/01/2020 - 09:51

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 22/QĐ- UBND về việc “Thưởng công trình phúc lợi cho 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019”.

Người dân tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Theo đó, thưởng cho 5 xã đã hoàn thành xuất sắc Chương trình xây dựng NTM trong năm 2019, đó là xã Hùng An, xã Kim Ngọc của huyện Bắc Quang, xã Phương Tiến, xã Tùng Bá của huyện Vị Xuyên và xã Tân Bắc của huyện Quang Bình. Mức thưởng cho mỗi xã là 500 triệu đồng.

Tiền thưởng nhằm giúp chính quyền 5 xã xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn. Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng của tỉnh năm 2020, thông qua Ban Thi đua khen thưởng của tỉnh.

Như vậy, tính đến thời điểm cuối năm 2019, tỉnh Hà Giang đã có 38/195 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn NTM và không còn xã nào đạt dưới 7 tiêu chí. Giờ đây, chương trình xây dựng NTM đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, được đông đảo quần chúng dân nhân đồng tình hưởng ứng.

Nhờ đó, đã có hàng nghìn ngày công được huy động; người dân đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn m2 đất của gia đình để mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương; các doanh nghiệp, các tổ chức đã quyên góp ủng hộ hàng chục tỷ đồng…

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hà Giang, trong 10 năm triển khai xây dựng NTM (từ năm 2009 - 2019), các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thiết thực, hiệu quả, như mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Xây dựng công sở xanh, sạch , đẹp”, “Mỗi gia đình một mô hình kinh tế hộ”, “Tuổi trẻ Hà Giang chung tay xây dựng NTM”… Từ kết quả đó, đã có hàng trăm cuộc ra quân xây dựng NTM với hàng chục nghìn lượt hội viên tham gia.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/ha-giang-khen-thuong-5-xa-dat-chuan-nam-2019-d255666.html