Thứ sáu, 24/05/2019 05:58 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hà Giang thành công nhờ công tác tuyên truyền

12/06/2013, 09:37 (GMT+7)

Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả khả quan về một số tiêu chí.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả khả quan về một số tiêu chí.

Giờ đây, Chương trình xây dựng NTM đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng; nhờ đó, đã có hàng trăm nghìn ngày công được huy động; người dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất của gia đình để mở rộng đường giao thông nông thôn; các doanh nghiệp các tổ chức đã quyên góp ủng hộ hàng chục tỷ đồng…

Để có những kết quả đó là do Hà Giang đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức để mọi người dân được hiểu biết về mục đích, ý nghĩa của quá trình xây dựng NTM, từ đó họ tự nguyện đóng góp ngày công và hiến đất để mở đường, tạo thành phong trào của toàn dân chung tay xây dựng NTM.

Người dân xã Yên Định huyện Bắc Mê tham gia làm đường giao thông nông thôn

Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Hà Giang từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trên địa bàn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau; qua đó đã tác động mạnh mẽ tới tư duy và ý thức của người dân.

Các nội dung tuyên truyền chủ yếu bao gồm: Mục tiêu và tầm quan trọng của quá trình xây dựng NTM trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; những kết quả trong quá trình triển khai; những cách làm hay; những nhân tố điển hình tại các địa phương trong quá trình xây dựng NTM.

Theo Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Hà Giang, sau hơn 2 năm triển khai xây dựng NTM đã có hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự về xây dựng NTM trên địa bàn của tỉnh được đăng trên báo in và báo điện tử của tỉnh; in ấn 5.000 cuốn tài liệu hỏi đáp về xây dựng NTM cấp phát cho 11 huyện, thành phố của tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan ban ngành liên quan và đông đảo cán bộ, người dân của 177 xã trên địa bàn của tỉnh. Các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn của tỉnh đã vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào hoạt động hướng về xây dựng NTM như: Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Xây dựng công sở xanh, sạch, đẹp”, “Mỗi gia đình một mô hình kinh tế hộ”, “Tuổi trẻ Hà Giang chung tay xây dựng NTM”…

Từ kết quả đó, đã có hàng trăm cuộc ra quân xây dựng NTM với hàng nghìn lượt hội viên tham gia và đã có hàng nghìn gia đình đăng ký thực hiện các mục tiêu về xây dựng NTM.

Ngoài ra, thông qua các buổi họp chợ, họp thôn, họp chi bộ, các hội nghị đã tuyên truyền được 2.884 buổi cho 193.952 lượt người. Các huyện đã phát được 43.687 tờ rơi, pa nô, 1.705 băng rôn, 43 tranh cổ động về xây dựng NTM. Tổ chức được 3 chuyến tham quan học tập cho 73 cán bộ là chuyên viên của các sở, ban ngành, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, cán bộ xây dựng NTM của 11 huyện, thành phố và lãnh đạo chủ chốt của 40 xã điểm.

Theo ông Đỗ Tấn Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Hà Giang, công tác tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng NTM đã phát huy hiệu quả thiết thực. Chương trình xây dựng NTM đã thực sự trở thành mục tiêu chung, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi của các cơ quan, đơn vị và của toàn dân. Đó cũng chính là nền tảng tạo nên thành công bước đầu và những giai đoạn tiếp theo của quá trình xây dựng NTM trên địa bàn của tỉnh Hà Giang.

PHẠM VĂN PHÚ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận