Thứ tư, 20/06/2018 02:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Giang triển khai 16 mô hình IPM

11/09/2017, 15:50 (GMT+7)

Vụ mùa 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang đã triển khai 16 mô hình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các loại cây trồng chủ yếu của tỉnh và 7 mô hình Kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI).

07-12-47_hoc_vien_nong_dn_thm_gi_dieu_tr_he_sinh_thi_ruong_lu_ti_mo_hinh_ipm_tren_cy_lu
Học viên nông dân tham gia điều tra hệ sinh thái ruộng lúa tại mô hình IPM

Các mô hình IPM được thực hiện ở 11 huyện, thành phố. Trong đó có 4 mô hình IPM trên cây cam sành, được triển khai tại 3 huyện trồng cam là Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên; 7 mô hình IPM trên cây lúa và 5 mô hình IPM trên cây chè. Mỗi mô hình IPM trên cây lúa, chè và cam sành gồm 35 học viên là các khuyến nông viên thôn bản và những người nông dân trực tiếp sản xuất.

7 mô hình Kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI) được tập trung triển khai tại các huyện trong điểm lúa như Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên và huyện Bắc Mê. Đối tượng tham gia là các hộ nông dân trực tiếp sản xuất lúa.

Các mô hình IPM và SRI là tiến bộ của nông nghiệp thế giới và đã được Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) triển khai tại nhiều nước và tại một số tỉnh, thành của Việt Nam.

PHẠM VĂN PHÚ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận