Thứ hai, 25/06/2018 01:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hạ Hòa phấn đấu 2015 có 7 xã đạt chuẩn

05/06/2014, 09:26 (GMT+7)

Hạ Hòa là huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ. Khi bắt tay thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Hạ Hòa có xuất phát điểm thấp, trung bình mỗi xã chỉ đạt 5 tiêu chí.

Hạ Hòa phấn đấu 2015 có 7 xã đạt chuẩn
Các công trình GTNT được phát triển

Sau 3 năm thực hiện, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, huyện Hạ Hòa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: 2 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 7 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 14 xã đạt 7-9 tiêu chí, 9 xã đạt dưới 7 tiêu chí.

Diện mạo nông thôn của huyện có nhiều đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 đạt 9,6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,6%.

Các công trình GTNT được phát triển phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu buôn bán của nhân dân địa phương. Nhiều mô hình kinh tế, dự án phát triển SX được áp dụng như mô hình nuôi gà ri lai, nuôi bò lai sind, trồng bí xanh,… đã góp phần phát triển SX nâng cao thu nhập.

Trong thời gian tới, huyện Hạ Hòa tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại các xã. Nâng cao mức tăng trưởng kinh tế, thay đổi hình thức tổ chức SX. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Phấn đấu đến năm 2015, toàn huyện có 7 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn xã NTM.

HẢI BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận