Thứ hai, 23/07/2018 03:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Nội sẽ là mô hình điểm về thức ăn đường phố

27/05/2010, 13:56 (GMT+7)

Đề án triển khai áp dụng mô hình điểm về thức ăn đường phố tại tất cả các quận, thị xã sẽ phải trình Thủ tướng trước quý 2.

Mô hình điểm về thức ăn đường phố sẽ được thực hiện tại tất cả các quận, thị xã của Hà Nội

Ngày 25/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH 12 của Quốc hội khóa 12 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH 12 được phê duyệt, Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngay trong quý 2 năm nay, soạn thảo, trình Thủ tướng ban hành quyết định phê duyệt đề án triển khai áp dụng mô hình điểm về thức ăn đường phố tại tất cả các quận, thị xã của Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Cùng với Hà Nội, cũng trong quý 2, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng mô hình điểm và triển khai thực hiện phương án quản lý theo chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. Trong khuôn khổ của kế hoạch trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, soạn thảo và trình Thủ tướng ban hành ngay trong quý 3 Chiến lược quốc gia bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015. Năm đề án khác như Tăng cường năng lực Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đề án Tăng cường năng lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối từ trung ương đến địa phương; đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm; đề án phát triển vùng sản xuất nông lâm thủy sản tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm; đề án phòng chống thực phẩm giả, thực phẩm có nguồn gốc nhập lậu, gian dối thương mại, trong kinh doanh, lưu thông thực phẩm, sẽ do các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương soạn thảo, trình Thủ tướng ra quyết định ban hành trong năm 2010. Luật An toàn thực phẩm sẽ được Chính phủ trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 12 đang diễn ra trong tháng Năm này. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp xây dựng chương trình để tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm một cách thường xuyên với các hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa phương; nâng cao ý thức của người tiêu dùng thực phẩm, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng....

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận