Thứ hai, 10/12/2018 05:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Nội sẽ loại bỏ những người không đủ năng lực

04/04/2012, 09:45 (GMT+7)

Trong tiến trình thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, thành phố sẽ tăng cường quản lý và kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ phẩm chất và năng lực,...

Ảnh minh họa
Chiều 3/4, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Ngô Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cho biết, trong tiến trình thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, thành phố Hà Nội sẽ tăng cường quản lý và kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ phẩm chất và năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó, thành phố sẽ đổi mới phương thức tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức để chọn đúng người đủ tiêu chuẩn, chuyên môn, bố trí đúng việc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đồng thời, sẽ tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức.

Thành phố Hà Nội sẽ rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cho phù hợp, thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, của từng địa phương, đơn vị trước mắt và lâu dài. Việc bố trí, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm ổn định, chuyên môn hóa; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; tăng cường đào tạo nâng cao phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước v.v..., chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ phù hợp với vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đúng quy định về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm đối với cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng kiện toàn toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu; đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý và chất lượng tốt; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tận tụy với công việc, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn quy định trở lên. Đặc biệt, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù của Thủ đô để có chính sách hỗ trợ, đãi ngộ ngoài lương hợp lý, bảo đảm ổn định đời sống đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận