Chủ nhật, 21/07/2019 10:29 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hà Nội vẫn còn nặng gánh những tiêu chí NTM nào?

27/11/2018, 09:01 (GMT+7)

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội, bên cạnh những thành tích đáng kể trong việc trở thành địa phương đi đầu trong việc xây dựng NTM thì vẫn còn có một số khó khăn

18-05-07_dsc_2114
Trẻ con vui chơi tại một nhà văn hóa vùng ngoại thành

Cụ thể về nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng, toàn TP Hà Nội có 369 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về giao thông, tăng 13 xã so với cuối năm 2017, còn 17 xã chưa đạt. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa có 364 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 11 xã so với cuối năm 2017, còn 22 xã chưa đạt. Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, có 350 xã đạt và cơ bản đạt, còn 36 xã chưa đạt. Tiêu chí trường học, duy trì 318 xã đạt và cơ bản đạt so với cuối năm 2017, còn 68 xã chưa đạt.

Nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, thu nhập có 352 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 9 xã so với cuối năm 2017, còn 34 xã chưa đạt; hộ nghèo có 365 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 8 xã so với cuối năm 2017, còn 21 xã chưa đạt.

Nhóm tiêu chí về văn hóa - xã hội -môi trường, đến nay trên địa bàn TP tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh là 100%, trong đó có 52% số hộ dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, trong đó các huyện có tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch cao như Quốc Oai (75%), Gia Lâm (63%)…

Trên 84% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. 100% huyện đã có đơn vị vệ sinh môi trường thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; tỷ lệ thu gom rác thải trong làng tại các xã đạt 100%. Đến nay, có 371 xã đạt và cơ bản đạt, tăng 5 xã so với cuối năm 2017, còn 18 xã chưa đạt.

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 3,65% (năm 2016) xuống còn dưới 2%, một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp là: Quốc Oai 0,48%, Gia Lâm 1,0%, Sơn Tây 1,07%, Phúc Thọ 1,3%, Đan Phượng 1,5%, Hoài Đức 1,51%, Đông Anh 1,57%…

Công tác giáo dục và đào tạo được Hà Nội quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Việc tuyển sinh, việc chống bỏ học được chú trọng chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, công tác phổ cập giáo dục và xóa mù được tiến hành một cách thực chất tại các huyện, TX với cả 3 cấp học.

Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từ huyện đến xã tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Công tác văn hóa, các huyện, thị xã tiếp tục duy trì tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, tuyên truyền vào các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM.

Tuy nhiên, đời sống và thu nhập của một bộ phận nông dân vùng xa trung tâm, thuần nông, vùng đồng bào dân tộc còn thấp, thiếu ổn định, kinh tế còn khó khăn như Ứng Hòa 32,3 triệu đồng/người/năm, Ba Vì 34 triệu đồng/người/năm, Mỹ Đức 34,1 triệu đồng/người/năm, Phú Xuyên 35,8 triệu đồng/người/năm…

Trong khi đó bình quân khu vực nông thôn của TP Hà Nội đã là 43,16 triệu đồng/người/năm. Một số huyện tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn tương đối cao như Ba Vì (3,38%), Ứng Hòa (3,07%),... trong khi bình quân khu vực nông thôn của Hà Nội chỉ còn dưới 2%.

Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch tiêu chuẩn đô thị tại một số huyện ngoại thành Hà Nội còn thấp như Ứng Hòa (29,5%), Mỹ Đức (32%),... trong khi bình quân khu vực nông thôn của TP đã là 52%. Việc đào tạo nghề cho nông dân, đặc biệt là nông dân ở những nơi bị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng nhiều đất nông nghiệp còn chưa đáp ứng yêu cầu.
NGUYỄN THỊ THẮM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận