Thứ ba, 19/02/2019 01:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Tĩnh: Giá trị SX nông – lâm – ngư - diêm nghiệp đạt gần 3 nghìn tỷ đồng

22/12/2011, 09:22 (GMT+7)

Vừa qua, Sở NN- PTNT Hà Tĩnh tổ chức tổng kết hoạt động toàn ngành năm 2011, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012. Năm 2011 vừa qua, ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh được đánh giá thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong vòng hơn một thập kỷ lại nay.

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp đạt 2.949 tỷ đồng (tăng 5,59% so với năm 2010); giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 50 triệu đồng/ha/năm; sản lượng lương thực đạt 50,69 vạn tấn (tăng 14,2%); sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng 65.000 tấn; độ che phủ rừng đạt 52,8%; sản lượng thủy sản 38.600 tấn (tăng 11,5%).

Đặc biệt, cây lúa, cây trồng chính ở Hà Tĩnh, mặc dù SX trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thuận nhưng diện tích gieo cấy cả năm đạt 99.237 ha; năng suất bình quân 48,54 tạ/ha (tăng 6,44 tạ so với năm 2010); sản lượng 48,24 vạn tấn (tăng 15,77%); bước đầu hình thành được một số vùng SX lúa hàng hóa ở các huyện: Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc. Các lĩnh vực ứng dụng KHCN, cơ giới vào SX; khuyến nông - khuyến ngư; dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, phân bón; BVTV, thú y; đê điều và phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Mục tiêu năm 2012 ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh phấn đấu đưa giá trị SX nông, lâm, ngư, diêm nghiệp lên 3.125 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất 6%/năm; sản lượng lương thực đạt trên 50 vạn tấn; giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích 60 triệu đồng/ha/năm; tỷ trọng giá trị chăn nuôi trong nông nghiệp đạt 46%; sản lượng thịt xuất chuồng 70.200 tấn; diện tích nuôi trồng thuỷ sản 7.760 ha, sản lượng 39.400 tấn; độ che phủ rừng đạt 53%; tỷ lệ số dân được sử dụng nước sạch chiếm 79,5%, số hộ gia đình ở nông thôn sử dụng công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn là 65,5%; có 3 xã về đích xây dựng NTM, các xã còn lại hoàn thành thêm 1 - 3 tiêu chí so với năm 2011; chuyển đổi và thành lập mới 19 HTX.

ANH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận